• STOR BUTIKK: Geir Arne Myrvold har hovedansvaret for butikken, og særlig gressklippere går det mye av.
  • ALDRI I TVIL: Avdelingsleder Arne Egil Retteraasen i Våler var positiv til eierskiftet i selskapet. De tror på vekst.

1. oktober i fjor solgte familien Storihle sine aksjer i Lena Maskin AS til Norwegian Agro Machinery, som igjen er eid av Danish Agro. Det vil si at det er et stort antall danske bønder som nå har kjøpt opp familiebedriften i Norge. Hos Lena Maskin i Våler gir det optimisme, og avdelingen har gått fra tre til fem ansatte.

- Vi har økt antallet ansatte for å møte den etterspørselen og mulighetene dette har gitt oss i markedet. John Nymoen er ansatt på salg, mens Per Kristian Kjellås er ansatt med hovedansvar på deler, sier Arne Egil Retteraasen, som er avdelingsleder hos Lena Maskin i Våler.

Sør-fylket viktig

Overtakelsen av merket Claas er hovedårsaken til oppbemanningen, og Solør og sørfylket er et viktig område for Lena Maskin.

- Claas og andre annerkjente merker vil føre til økt aktivitet, og det gjør at vi hadde behov for mer kapasitet for å serve kundene. Vi samarbeider fortsatt godt med Solør Miljøverksted, og de er med på oppgangen vår. Claas er veldig flinke på opplæring og kursing, og dette kommer kundene våre veldig til gode, sier Retteraasen.

Naturlig nok går Lena Maskin i Våler nå den mest hektiske perioden på året i møte. Selv om bøndene stadig blir flinkere til å forberede seg før vårronna starter, er det alltid noe som ryker når maskinene skal ut å gjøre jobben. De ansatte står godt rustet til å hjelpe raskt.

- For de som kjører i stykker noe haster det selvsagt veldig. Claas er veldig gode på deler. Dersom vi bestiller nye deler før klokka 14.30 har vi delene her i Våler dagen etterpå. Delene sendes med fly fra Tyskland, og vi slipper å gå via flere ledd. Før ble delene sendt via Sverige, og det tok lengre tid, sier Retteraasen.

Åtte avdelinger

Totalt har Lena Maskin nå åtte avdelinger i Norge, og nylig ble avdelingene på Hønefoss og Dal åpnet. Da de ansatte i Våler fikk høre om oppkjøpet var de aldri engstelige for jobbene sine.

- Vi så veldig positivt på at det skjedde noe. I denne bransjen er det viktig å ha kapitalsterke eiere. Vi må ha varer på utstilling og mye på lager for å kunne gi et godt tilbud til kundene. Det er store penger i sving, og de nye eierne har solid kapital som gir oss muligheter, sier Retteraasen.

Selv om landbruket er den viktigste delen av driften for Lena Maskin er det også mange kunder som ikke er bønder. Blant annet solgte Våler-avdelingen hele 108 robotgressklippere i fjor.

- Også her har vi bra med deler. Men ser vi på antallet solgte automovere er det utrolig få som kommer inn igjen. Det er kanskje særlig torden som er en utfordring, sier Geir Arne Myrvold.