• ÉN ENHET: Når Solør Miljøverksted nå blir sammenslått med Lena Maskin viser det at eierne vil satse i Våler.

Siden 2015 har salget hos Lena Maskin i Våler økt 2,5 ganger. Med økt salg er det også behov for økt kapasitet på verkstedet, og eierne av Lena Maskin har stor vilje til å satse i Våler. Derfor har de kjøpt ut de 14 aksjonærene i Solør Miljøverksted, og verkstedet blir fusjonert inn i Lena Maskin før sommeren.

- Lena Maskin eide 50 prosent av Solør Miljøverksted fra før, og 1. januar kjøpte vi ut de 14 andre aksjonærene. Verkstedet ble startet i 1993 som følge av en konkurs og behov for å ha eget verksted til landbruket, og vi vil føre tradisjonene og kompetansen videre i Lena Maskin, sier Arne Egil Retteraasen, som er avdelingsleder i Våler.

Ung verkstedsjef

Lasse Nedgården blir verkstedansvarlig hos Lena Maskin. Med seg på verkstedet får han i første omgang Jørn Mokkelbost og Rune Løken. Med økt salg ser ikke Retteraasen bort fra at verkstedet må bemannes opp ytterligere i tiden som kommer.

- Det er mer enn nok å drive med. Salget har økt såpass at vi trenger bedre kapasitet på verkstedet, og vi skal også serve våre gamle kunder, sier Retteraasen.

Lena Maskin investerer stort i Våler, og nå har de brukt rundt én million kroner på å ruste opp lokalene. Det er lagt nytt gulv, vegger er malt, nye lysarmaturer på plass, det er installert glassvegg mellom kontor og verksted, med mer. Kundemottaket er også flyttet.

- Nå får verkstedet kundemottak inne i samme bygg som butikken til Lena Maskin. Det vil si at kundene går inn den samme døra, og det ser vi veldig positivt på, sier Retteraasen.

Solid kompetanse

Selv om det er relativt unge folk som skal bemanne verkstedet har de solid kompetanse. Alle tre har hatt lærlingetiden sin i Lena Maskin, og begynner å få mange års erfaring. Datakunnskap blir også viktigere og viktigere i landbruket.

- Ung arbeidskraft er positivt med tanke på fremtiden. De er veldig oppegående, og sultne på å lære. Våre ansatte blir kurset opp på det som er aktuelt. Både nytt utstyr og generell kompetanse på alle merker som de jobber med. Gjennom vårt nettverk i Lena Maskin har vi gode opplæringsplattformer, sier Retteraasen.

20. april inviterer Lena Maskin til sin årlige vårdag, og da er det ventet at ledelsen i Norwegian Agro Machinery og Lena Maskin kommer. Ordfører og tidligere eiere i Solør Miljøverksted blir også invitert.

- Vi vil vise frem hvordan våre eiere vil satse i Våler kommune. Investeringene gir tryggere arbeidsplasser, og det neste som skal gjøres nå er å ruste opp bygningsmassen utvendig. Det må vi prøve å få tatt i sommer, sier Retteraasen.