• MYE HISTORIE: Tjura var bygdesentrum før jernbanen kom. Informasjonstavlene forteller om den viktige lokalhistorien.

Tjurastien ble merket og ryddet for drøyt 20 år siden, og det ble den gang satt opp mange informasjonstavler langs hele åa. Tidens tann hadde nå gjort sitt, og de fleste informasjonstavlene var smuldret bort. 

- Tjura Vel, Grue kommune og DNT Finnskogen og Omegn har nå blåst liv i stien igjen. Vi har hatt møter med planlegging og koordinering. Stien har blitt ryddet på nytt, nye tavler er laget, veiviserskilt og stedsnavn har blitt satt opp det har blitt banket ned stolper. Mange stolper, sier Lene Margrethe Sætaberget, som er leder i DNT Finnskogen og Omegn

Ved hjelp av slegge, gardintrapp og spett er tavlene satt opp, og nå er stien minst like godt merket som den var for 20 år siden.

Mye viktig lokalhistorie

- Det er ikke lite kulturhistorie som ligger langs denne stien, der man vekselvis har flott natur med helt stille partier i åa, til andre steder hvor den renner godt med den herlige lyden av klukkende vann. Man ser mange rester fra all den industrien som finnes langs åa, sier Sætaberget.

Langs åa finner vi det som var distriktets første kraftverk, møller, sagbruk, smie, vadmelstampe også videre.

- Ekstra spennende for de minste, er det kanskje å se rørgata av jern som fortsatt ligger der. Godt synlig som i sin tid gjorde en viktig jobb med å lede vannet. Eller den enorme kvernstein, man blir imponert da man tenker på at vannet har så store krefter at den stein ble beveget. Nå ligger alt til rette for at stien kan tas i bruk. Og vi håper at mange vil ha stor glede av å gå stien, og ikke minst lese om all den historien som finnes der det i sin tid var et bygdesentrum, sier Sætaberget.

Offisiell åpning blir søndag 18. november klokka 13.00, og oppmøte er nedenfor Tjuratorget. Her deles det ut frukt til turen, og det serveres pølser ved Tørrmoen.