• ENGASJERER SEG: Haldis og mannen Leif Magnes er engasjert i mye mer enn foreningsarbeid. I disse dager er de spent på om Våler slår seg sammen med Åsnes eller ikke.

Helt siden 1985 har Støtteforeningen ved Våler Omsorgssenter bidratt til hygge og trivsel ved hjemmet. Haldis Magnes har vært med helt siden oppstarten. Hun begynte som sekretær i foreningen, før hun etter hvert også ble kasserer og leder. Under Vålerdagene i august, ble hun tildelt Våler kommunes ildsjelpris og hedret for sitt viktige arbeid i foreningen. 

- Jeg ble helt satt ut da de ropte opp navnet mitt. Jeg var ikke forberedt på det i det hele tatt, sier Magnes. 

Ordfører Lise Berger Svenkerud i Våler synes det var hyggelig å kunne gi prisen til Haldis. 

- Hun har vært med i foreningen siden starten og har vært en viktig bidragsyter for trivsel for beboerne på omsorgssenter i en årrekke, sa Svenkerud under utdelingen. 

Støtteforeningen skal være til glede og til nytte for beboerne ved Våler omsorgssenter. 

- Pengene vi får inn går tilbake til omsorgssenteret. Vi har nylig kjøpt utvendige elektriske persienner. Det dreier seg om rundt 50.000 kroner i året, som kommer fra utlodding på hyggekvelder, i tillegg til noen minnegaver, forteller Magnes. 

Mange hyggekvelder i året

Støtteforeningen drar i gang mange hyggekvelder gjennom året til stor glede for beboerne. 

- Vi har hyggekveld èn gang i måned, med opphold i juni og juli. I tillegg har underholdning midt i måneden for både pårørende og beboere. Her får vi besøk av forskjellige lokale artister og underholdere, forklarer hun. 

I tillegg er det ekstra tilstelning før jul med gløgg og pepperkaker, og det synges julesanger. 

- Det største høydepunktet er juletrefesten vi holder etter jul. Her er sangforeningen med og det er gjevt, opplyser Manges.

Det er for tiden tolv medlemmer i støtteforeningen. Haldis har vært med lengst av dem alle. 

- Vi synes det er ordentlig trivelig å holde på med dette. Det er fint å se at beboerne ser frem til hyggekveldene og gleder seg over det vi gjør, sier hun.