• VISER FREM: På Finnetunet kan du blant annet se skogfinsk byggeteknikk. Her et stabbur og et bur. Et stabbur står på påler for å holde mus og skadedyr vekk fra mat.

Norsk Skogfinsk Museum ble stiftet i 2005, og er et samarbeid mellom Åsnes Finnskog Historielag, Austmarka Historielag, Gruetunet og Finnetunet. Siden da har selve museumsvirksomheten vært litt spredt på Finnskogen, og museet har ikke mulighet til å lage store utstillinger med plass for mye publikum slik det er i dag. Det blir det forandring på når det nye museumsbygget skal reises.

- Det ble bevilget penger til et forprosjekt i år, og rundt 30 personer møtte opp på befaringen i september. Nå skal arkitektene levere inn sine forslag til hvordan bygget kan bli innen 10. november, og hvem som vinner anbudet  blir avgjort før jul, sier Birger Nesholen, som er faglig rådgiver i Norsk Skogfinsk Museum og med over 40 års fartstid i skogfinnefaget.

Ukjent pris på bygget

Hva prislappen på det nye bygget blir er ikke kjent, men i forprosjektet er det gitt klarsignal til byggingen av et 1.600 kvadratmeter stort bygg på andre siden av vegen for Finnetunet på Svullrya. I tillegg har Norsk Skogfinsk Museum bidratt med en egenandel på 70 kvadratmeter, slik at bygget totalt blir 1.670 kvadratmeter. Nå håper de på søknad i 2018, bevilgning til bygging over statsbud- sjettet i 2019, og byggestart i 2020.

- Med bevilgningen til en arkitektkonkurranse må det ligge som en forutsetning at bygget skal reises. Vi håper selvsagt det blir så fort som mulig, og at vi kan få laget de utstillingene vi ønsker her på Svullrya, sier Nesholen.

Det er mange som valfarter til Finnskogen for å lære mer om skogfinsk kultur. Nesholen anslår at rundt 10.000 personer er innom i løpet av året, og dette tallet vil trolig skyte fart med et nytt skikkelig museumsbygg.

- Vår utfordring i dag er at vi tar i mot en del busslaster med folk, og vi har ingen steder hvor det er plass til alle samtidig. Vi har ei heller noen store utstillinger å vise dem. Med et nytt museumsbygg vil helt nye muligheter åpne seg, sier Nesholen.

Flest norske gjester

De fleste besøkende er nordmenn, og gjerne fra østlandsområdet. Men også en del svensker er innom. Som kjent er Finnskogen på begge sider av grensa. Med et nytt museumsbygg vil det også bli muligheter for å bemanne opp en del, og Nesholen sier at ti personer vil få sitt daglige virke her. Museet vil være åpent gjennom hele året.

- Vi er seks ansatte i Norsk Skogfinsk Museum i dag, men det vil bli behov for flere når nybygget står klart, sier Nesholen.

Temautstillingene som vil komme handler for eksempel om skogfinsk byggeskikk, skogfinsk magi, kvinnehistorien, bioligisk mangfold i kulturlandskap, neverhåndtverk, flettverk og den skogfinske kulturen.