• NY DIRIGENT: Torjus Rogstad Holm er ny dirigent i Åsnes barne- og ungdomskorps.

To nye dirigenter er på plass i Åsnes barne- og ungdomskorps. Mens Torjus Rogstad Holm overtar dirigentjobben i hovedkorpset, er det Aud Randi Fossum som overtar som dirigent i juniorkorpset.

- Torjus er 25 år, bor i Hamar, har kjæreste fra Åsnes, er nyutdannet adjunkt, har eksamen i dirigering og studerer nå ved Norges Musikkhøgskole. Han er også dirigent- og slagverkslærer for Vang skolekorps. Vi er veldig glade for at han skal arbeide med oss fremover, sier Reidun Reikerås, som er sekretær i korpset.

Aud Randi Fossum på sin side er lærer og har mye erfaring fra korps.

Åsnes barne- og ungdomskorps har en periode deltatt i korpsbyggeprosjektet fra Norges Musikkorps Forbund. Dette for å bli bedre, og å få det bedre.

- Fellesskap og spilleglede

- I sammenheng med det har vi konkretisert vår visjon. Korpset skal ha fellesskap og spilleglede. Vi jobber nå med å sette oss langsiktige og kortsiktige mål, sier Reikerås.

Korpset øver hver onsdag, og med "«are» én øvingsdag i uka går det helt fint å kombinere korps med andre aktiviteter.

- Vi håper flere har lyst til å bli med oss i korpset fremover. Det kan man gjøre ved å melde seg på spilletimer i Åsnes kulturskole, på messingblås, treblås eller slagverk. Man vil da videre få tilbud om å starte i vårt aspirantkorps. Man kan ta kontakt med korpsets leder, Eli Holm Toverud, dersom man har spørsmål, sier Reikerås.