• SATSER PÅ LÆRERE: Ved GBUS har rektor Birgit Markusson bare 9,1 elever pr. lærer i de fjerde første trinnene. Det er lagt bedre enn landsgjennomsnittet.

Grue barne- og ungdomsskole (GBUS) satser stort på individuell oppfølging av hver enkelt elev i grunnskolen. Faktisk har de første fire klassetrinnene på barneskolen bare 9,1 elever pr. lærer i klasserommet. Det er betydelig bedre lærertetthet enn landsgjennomsnittet. 

- Politikerne i Grue ønsker sterkt at vi skal bruke mye ressurser på 1. til 4. trinn. Som skole skulle vi selvfølgelig ønske at vi hadde enda mere ressurser, men vi er godt fornøyde med at vi har politikerne som er opptatt av at vi skal ha gode ressurser, forteller Birgit Markusson, rektor ved GBUS. 

De nye kompetansereglene for basisfag har enda ikke tredd i kraft, men i Grue har man likevel valgt å innføre dette i god tid før fristen.

- Vi ønsker å bruke folk der de er best. Er du som lærer god i matematikk, skal du også undervise i matematikk, og ikke noe helt annet, forklarer hun. 

Assistenter på alle trinn

I motsetning til mange andre kommuner har Grue assistenter på alle trinn, og har med det store ressurser på dette området. 

- Sammenlignet med andre kommuner har vi store ressurser knyttet til assistenter. Dette er noe vi tenker er helt nødvendig. Læreren skal undervise, mens assistenten kan gjøre andre ting i klasserommet, opplyser Markusson. 

Skolen har de siste årene satset sterkt på flere tverrfaglige prosjekter som skal bedre elevenes leseferdigheter. De har benyttet to lærere som leseveiledere. Disse utarbeider strategier og forslag til tiltak for å bedre leseferdighetene.

- Målet er mer systematisk leseopplæring. Vi har laget en informasjonsbrosjyre, og har hatt et sterkt fokus på systematisk leseopplæring helt fra første klasse. Det er viktig å ha god leseforståelse og lesehastighet. Dette er avgjørende for forståelse av alle mulige tekster i alle fag, sier Kjersti Melby. Hun er en av skolens to leseveiledere. 

Skolen har også økt fokus på bedre samarbeid med de foresatte på ulike klassetrinn. 

- Foreldrene bør fokusere på at det er viktig med utdanning ovenfor barna. Alt i alt er vi veldig fornøyd med foreldregruppene våre, sier Ragnhild Weldingh og Anne Cecilie Tuer.