• ENDRINGER: Snart er det Hedmark Kunnskapspark sin logo som preger veggen ved Grue Næringshage. Asbjørn Holmen (til høyre) er ikke redd det går utover øvrig næringsutvikling i Grue.

Det er endringer på gang hos Grue Næringshage. Næringshageskiltet på veggen blir snart erstattet med skilt fra Hedmark Kunnskapspark, og et større samarbeid er på trappene. Fra nyttår er Asbjørn Holmen ansatt i Hedmark Kunnskapspark, og han skal jobbe mer rettet mot landbruket enn tidligere.

- Det finnes ingen tilsvarende landbruksinkubator i Norge. Det er ingen som har kommet så langt og konkretisert dette så godt som vi har gjort, sier Werner Melby, som er inkubatorleder i Hedmark Kunnskapspark.

Kort fortalt handler inkubasjon om å få realisert gründernes ideer og å se vekstpotensialet til disse. Den nye generasjonen bønder ser helt andre muligheter enn sine forgjengere, og mange ønsker å utvikle landbruket i nye retninger.

- Lokalmat er veldig i vinden, men produksjonen blir ofte for småskala og lite profesjonell til og nå de store markedene. Landbruket må være leveransedyktig gjennom hele året for å komme inn hos for eksempel Rema 1000, sier Melby.

Ikke bare matproduksjon

Selv om landbruket gjerne knyttes til matproduksjon er det ikke bare mat som er tema for landbruksinkubatoren. Det handler om hele verdikjeden og landbruksrelaterte næringer.

- Mange yngre gardbrukere bobler over av ideer. Jeg vet det jobbes med flere store prosjekter i Grue nå mot investorer, og at landbruksinkubatoren til Hedmark Kunnskapspark legges til Kirkenær er veldig positivt, sier ordfører Wenche Huser Sund.

Melby mener timingen er veldig god, og at det politiske Norge er i ferd med å innse at det er andre ting enn olje en bør satse på. I det grønne skiftet er det rettet et stort fokus mot Innlandet.

- Skal vi få til dette noe sted så må det være i Grue. Her ligger matfatet rundt oss, og mye av produksjonen i landbruket skjer her. Her er det mulig å utvikle landbruket videre, sier Melby.

Større nettverk

Asbjørn Holmen har jobbet 15 år «alene» i Grue Næringshage. Han ser frem til sin nye hverdag, og er ikke redd for at fokuset mot landbruket skal gå ut over andre typer næringer.

- Nå blir jeg ansatt i Hedmark Kunnskapspark og en del av et større nettverk. Samtidig skal jeg leies ut igjen til næringshagen. Slik skal jeg også fortsette med de oppgavene jeg har hatt tidligere, sier Holmen.

De første bedriftene som er tatt opp til inkubasjon kommer alle fra Grue. Dette er Rider In Balance AS, med gründerne Maria Therese Angell og Daniel Kulblik, Solør Agrotre AS og deres «Dyrestrøsatsning» med gründeren Erik Lynne, samt Skaslien kort-og-godt med gründerne Ottar Skaslien, Ivan Sandberg, Pål Snapa, Andreas Bakken og Vidar Julien.