• SKATEPARK: Prosjekt skatepark er blant tiltakene som skal diskuteres. Prosjektet er tildelt 28.000 kroner fra kommunen og grenderådet.

Flisa Grenderåd ønsker dine innspill om hvordan Flisa kan få økt trivsel, utvikling og tilflytting. Derfor inviterer de til åpent grendemøte og idédugnad, tirsdag 7. juni klokken 19:00 på Åsnes ungdomsskole.

- Vi ønsker at flest mulig kommer og bidrar med sine innspill. Grenderådet vil ha forslag til både store og små prosjekter. Det er egentlig ingen grense for hvilke tiltak som kan diskuteres, forteller Hilde Heggelund, leder i Flisa grenderåd.

Hun mener mange kvier seg for komme med forslag. Det er det ingen grunn til.

ALT FRA STIMERKING TIL FAMILIEPARK

- Mange tror at prosjektet må være så stort, og at man må være så flink for å få det til. Det kan være alt fra merking av stier, til utplassering av benker, og familieparken, som er et prosjekt i større skala. Kommunen har begrenset med midler. Derfor er det viktig at vi som innbyggere bidrar med tiltak, mener hun.  

I tillegg vil kommunens «Steds- og mulighetsanalyse» bli presentert. Analysen er et prosjekt fra i fjor, der innbyggerne kom med lignende innspill om hvilke tiltak de ønsket seg på Flisa. Nå skal status for fjorårets tiltak presenteres.

FOKUS PÅ NYE TILTAK

- Fokuset vil ligge på de nye tiltakene som blir foreslått, men Otto Langmoen vil legge frem fjorårets analyse. Vi vil også få en kort orientering om status for de pågående prosjektene, sier Heggelund. 

Det blir også ekstraordinært årsmøte en time før selve grendemøte starter. Tema for dette møtet er valg av nye styremedlemmer.