• MÅTTE PUSSESOPP: Lokalene som BUA Våler skal holde til måtte pusses opp for å få mer plass.
  • GLEDER SEG: Katinka Schjerven Eriksen gleder seg til å åpne BUA Våler i august.

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Over hele landet finnes det utstyrsordninger hvor man kan låne utstyr til sport og friluftsliv. 

- Det er viktig at alle har mulighet for å prøve ut aktiviteter, uten at det skal gå på hva foreldrene tjener. Her kan alle som vil låne det vi har å tilby, og målet er at ungdom skal samles og prøve ut aktiviteter, sier Katinka Schjerven Eriksen.

Våler Kommune søkte barne-, ungdoms- og familieetaten om støtte til å kjøpe inn utstyr. Kommunen fikk 350.000 kroner for å kjøpe inn utstyr til både sommer og vinter.

- BUA Våler kommer til å holde til i klubbhuset ved fotballbana, og her har vi måtte pusset opp for å åpne opp. Derfor søkte vi Sparebankstiftelsen om penger til å pusse opp, men det fikk vi ikke. Men vi fikk 100.000 til å kjøpe inn utstyr fra Sparebankstiftelsen, forteller Schjerven Eriksen.