• SKISSE: Flerbrukshallen blir bygd i tilknytning til Gruehallen, og her er den første skissen av hallen som ble presentert i sommer.

Den nye flerbrukshallen i Grue skal gjøre det enklere å trene innendørs når kulda sniker på. Det gir helt nye muligheter for idrettslaget. Blant ildsjelene finner vi Gjermund Holt og Rune Skasberg. De forteller at prosjektet er godt i rute, og at mye av finansieringen allerede er på plass.

- Klubbens viktigste samarbeidspartner, Grue Sparebank, er inne med et stort og viktig beløp. Nylig ble det klart at Sparebanken Stiftelsen Hedmark også støtter med én million. Klubben AS, Salgsfabrikken, Guru Utvikling og Paul og Sverre Hansen Gaard AS er blant de lokale bedriftene som allerede har gitt sine bidrag. Flere andre lokale bedrifter har sagt at de er med, men ikke bestemt størrelse på bidragene ennå, sier de to.

Klubben søker selvsagt om momskompensasjon og tippemidler, og har godt håp om at begge deler vil komme på plass. I tillegg har klubben satt i gang en aksjon der private kan «kjøpe seg» hver sin kvadratmeter.

Mange private med

- 74 personer har så langt kjøpt drøyt 150 kvadratmetere hver seg. Noen kjøper en, noen kjøper til hele familien mens andre, som Ståle Solbakken har kjøpt seg flere. FC København-treneren som er stor Grue-patriot har kjøpt seg 50 kvadratmetere. Solbakken får ikke fullrost prosjektet, og mener dette er et særdeles viktig løft for idrettsaktiviteten i bygda, smiler Holt.

Med bidrag fra bankene, andre bedrifter og private bidragsytere, er drøyt 6 millioner kroner på plass. Med forventede momskompensasjon og tippemidler på plass antar man at drøyt 2/3 av prosjektet er finansiert.

- Driftskostnadene av flerbrukshallen antar man at vil være lavere enn klubben i dag bruker på å leie baner på andre steder og oppvarming av kunstgressbanen. I tillegg bør det ligge store muligheter for gode leieinntekter på hallen, sier Skasberg.

Mer enn fotball

Hallen bygges med 64x40 meter kunstgress og fotball vil naturlig nok være største bruker av hallen, men det skal bygges buldrevegg og en kunstgressbane kan brukes til mange andre aktiviteter. Det er også viktig å huske at fotballen i dag bruker mye tid i Gruehallen, en tid som da hallen er oppe vil kunne brukes til andre aktiviteter. Det er stort press på halltid i den hallen i dag. 

- Vi ønsker selvsagt flere bidrag, og alle monner drar. Om du driver en bedrift eller vil støtte som privatperson, blir vi kjempeglade om dere tar kontakt. Vi er litt for få som driver med prosjektet, og alt forarbeid gjøres på dugnad, så vi rekker nok neppe å banke på alle dører, så ta gjerne kontakt med oss, sier Skasberg

De to er helt sikre på at prosjektet lar seg realisere, og er glade for at prosjektet allerede har nådd så langt med tanke på finansiering.

- Selvsagt skal hallen opp! Vi har aldri tvilt et sekund på det, og vi nærmer oss virkelig målet, forteller Holt og Skasberg med entusiastiske smil.