Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserer tilstandsrapporter og prognoser for eventuell flom på nettstedet varsom.no. NVE opererer med fire nivåer for å kategorisere flom. Rødt er nivå fire av fire.

Glomma ved Elverum ligger nå på et nivå mellom 10- og 20-års flom. NVE sier at det er ventet mer nedbør i dagene som kommer, og det vil tilsi at Glomma fortsatt vil vokse. 

Siste oppdatering fra NVE: 

Dette er en statusoppdatering fra flom- og jordskredvarslingen til NVE, fredag 11. mai 2018 kl 09.45, og ikke et varsel. Klokka 11.45, i dag fredag, ble det publisert varsel på rødt nivå for deler av Hedmark, Oppland, Buskerud. 

Neste statusoppdatering kommer fredag ettermiddag ca kl 16.00. 

Status fredag 11. mai kl 09.45:

- Vi minner om at videre utvikling av flommen og jordskredfaren er svært følsom for endinger i nedbør- og temperaturprognosene, sier vakthavende hydrolog på flomvarslinga i NVE, Elise Trondsen. Vi vurderer nå de siste prognosene fra Meteorologisk institutt og forventer at varslene vil være oppdatert innen kl 12 i dag.
- Vi fraråder publikum om å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring, understreker Trondsen. Og husk å sikre og flytt verdier du måtte ha i nærheten av flomstore elver og bekker.

Siste oppdatering fra Fylkesmannen: 

Fredag ettermiddag er flomvarslet hevet til rødt nivå for sidevassdragene til Trysilelva og Glomma. Det er forventet at Glomma vil stige til og med søndag.

Siste oppdatering fra Statens vegvesen om stengte veier: 

Følgende veger i Hedmark er nå stengt på grunn av flom (fredag klokka 14.15):

  • Rv 3 stengt ved Rasta (mellom Rena og Koppang)
  • E16 stengt mellom Hov x rv.2 – x fv. 367
  • Fv 604 er stengt
  • Fv 535 stengt mellom Elverum og Rena
  • Fv 533 stengt ved Rustad
  • Fv 606 stengt mellom Stai og Evenstad

Åsnes kommune har lagt ut følgende informasjon på sine nettsider: 

På varsom.no, på siden for Åsnes, kan du selv følge utviklingen og prognoser. Her oppdateres varselet to ganger i døgnet.

Du kan også følge utviklingen ved å se på flomsteinen på østsida av Glomma rett på sørsiden av Flisa bru, i kanten av stasjonsparken. 

Verkestyrene overvåker

I Åsnes er det 17,5 kilometer med flomverk. Disse er dimensjonert for å stå imot en 100-årsflom.

Ansvaret for flomverkene er fordelt på fem verkestyrer. Disse kjenner sine respektive verker godt, og nå overvåker de verkene kontinuerlig. Ved antydning til feil eller skader kontakter de brannvesenet for bistand, og slik vil det fortsette til vannstanden er på retur.

To områder som ikke er beskyttet av flomverker, er Nergrenda og Flobergshagen sør. Her kreves det ekstra årvåkenhet for å følge med på utviklingen.

120.000 sandsekker

Åsnes kommune har revidert sin beredskapsplan for flom og er langt bedre forberedt på flom nå enn i 1995.

Etter 1995 kom det byggeforbud i utsatte soner, og flomverkene er kraftig utbedret siden den gang.

Kommunen har også flomsonekart som brukes til å overvåke den aktuelle situasjonen og til å bedømme skadepotensialet ut fra dagsaktuell prognose fra NVE.

Varslingsprosedyrene fra NVE er forbedret, og sambandsmulighetene mellom verkestyrer, kommunen, innleide entreprenører og brannvesenet er bedre enn i 1995.

Kommunen har også bedre utstyr tilgjengelig enn den gang, og tilgangen på stein og andre fyllmasser, inklusive transport av dette, er god.

Åsnes kommune har 120.000 små sandsekker og 300 storsekker. For å fylle sekkene brukes to sekkefyllingsapparater med en kapasitet på 1800 sekker i timen. Hvert apparat betjenes av minst 30 mann.

I forrige uke var brannvesenet og de fem verkestyrene samlet for å øve seg i bruk av dette utstyret, som er mobilt og kan tas med til f. eks. sandtak.

Situasjonen i Åsnes vurderes som ganske trygg, med unntak for lavereliggende områder.

Vi anmoder likevel innbyggerne om å tenke på følgende i forkant i tilfelle det skulle bli flom:

1. Sjekk om huset ditt ligger flomutsatt, og om det ligger beskyttet av et flomverk.

2. Sjekk om huset ditt er forsikret mot flomskader (automatisk dersom det er brannforsikret).

3. Gjør deg kjent med mulige evakueringsruter hvis veier og broer skulle bli stengt.

4. Gjør deg kjent med kommunens beredskapsplan for flom og NVEs varslingstjeneste www.varsom.no. 

5. Kikk på flomsteinene ved Jara skole og ved Flisa bru. Se på hvor høyt vannet steg ved tidligere flommer.

6. Hvis kjelleren din er flomutsatt, bør du montere elektriske installasjoner høyt. Velg vannsikre materialer når du innreder.

Hvis NVE sender varsel om flomvare på rødt nivå i ditt område:    

* Følg råd og anvisninger fra kommunen og lensmannen. 

* Pakk en koffert med det aller nødvendigste for noen dager.

* Husk viktige verdipapirer.  

* Husk livsviktige medisiner. 

* Forsøk å sikre, evt. flytte, verdifulle eiendeler til et flomsikkert sted. Den dagen man må evakuere er det for sent å sikre og flytte på gjenstander.

Sørg for å ha dette tilgjengelig:

* Drikkevann  

* Holdbar mat (hermetikk)  

* Fyrstikker

* Ved

* Stearinlys

* Lommelykt    

* Radio

* Batterier