Dette er en statusoppdatering fra flom- og jordskredvarslingen til NVE, mandag 14. mai 2018 klokka 10. Neste oppdatering av status kommer klokka 16.

Vannstanden stiger fremdeles i Mjøsa og Øyeren. I Glomma ved Rånåsfoss har vannføringen kulminert med drøyt 3150 m3/s i natt.

MANDAG klokka 10:

Også Tyrifjorden og Randsfjorden stiger vannstanden. Drammenselva ved Mjøndalen bru ligger stabilt på oransje. Vannføringen i Trysilelva ved Nybergsund synker. Ellers på Østlandet er vannføringene synkende.

- Det er fortsatt stigende vannstand i Mjøsa og Øyeren. I Mjøsa ventes vannstanden å kulminere i løpet av uken på et nivå som er ca. 80 cm høyere enn vannstanden mandag morgen. I Øyeren ventes også fortsatt stigende vannstand, her ventes vannstanden å kulminere ca. 30 cm høyere enn vannstanden mandag morgen. Vi kommer med nye prognoser for sjøene i samarbeid med regulantene i løpet av dagen, sier Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog ved Flomvarslinga i NVE.

- Vi oppfordrer alle som bor langs sjøene der flommen enda ikke har nådd toppen, å sikre verdier mot flomvannet. Vi fraråder å oppholde seg langs flomstore elver, og å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring. 

- Vi følger situasjonen nøye og oppdaterer prognosene på varsom.no, i samarbeid med regulanter i Glomma/Lågen og i Drammensvassdraget, tilføyer Holmqvist i NVE.

Situasjonen i de største vassdragene:

Trysil:

Tilstand: Vannføringen øker noe ut av Femunden, nord i Trysilvassdraget, men her er det under flomnivå. I Trysilelva ved Nybergsund har vannføringen sunket siden lørdag og den er mandag morgen på oransje nivå med 470 m3/s, som tilsvarer omtrent 10-årsflom i Trysilelva. Det ventes ikke at vannføringen ved Nybergsund skal gå opp til nivået som har vært tidligere under flommen.

Glomma:

Det er lite snø igjen i overgangene mellom dalførene i Østerdalen samt øverst i feltet mot Trøndelag. Det er så godt som fritt for snø i alle lavereliggende områder.

Glomma med sideelver oppstrøms Elverum har kulminert mellom 10-50 års flom. Glomma ved Elverum var på sitt høyeste kl. 04 lørdag med 2390 m3/s. Vannføringen har sunket til ca. 1700 m3/s mandag morgen. Glomma ved Elverum i 2013: 2269 m3/s, og 1995: 3239 m3/s

Glomma er synkende ned til samløpet med Vorma.

Skarnes: Vannstand kulminerte natt til mandag med noe over 134,6 moh, Mandag morgen kl.07 var vannstanden sunket til 134,51 moh. Vannstanden ved Storsjøen i Odalen stiger fortsatt jevnt, og var kl.09 mandag 134,19 moh.

Prognose: Det er ventet lite nedbør frem til onsdag. Temperaturen er stigende, men de fleste modeller har allikevel synkende vannføring.

Vannføringen er synkende i de fleste sideelver og selve Glomma oppstrøms Elverum. Ved Alvdal er nå vannføringen i Glomma under gult nivå. Med dagens temperatur og nedbørsprognoser ventes ikke nivåer over det som har vært tidligere under denne flommen.

Mjøsa:

Tilstand: Vannstanden er kl. 08 mandag på 123,83 moh, eller 30 cm høyere enn i går på samme tid.

Vannstanden er ventet å nå 124,0 moh (6,3 m på lokal skala) rundt 14. mai, og foreløpig kulminasjon på 124,6 moh (6,9 m på lokal skala) 18. mai. Det er usikkerhet rundt videre prognoser og videre stigning kan ikke utelukkes.

Gult nivå i Mjøsa starter ved 123,51 moh, oransje ved 123,83 moh og rødt nivå fra 125,23 moh.

Høydegrunnlaget er NN1954. (Legg på 0,21 m for å få NN2000).

Ved Svanfoss står lukene helt oppe og har gjort det i lang tid. Glommen og Laagens brukseierforening (GLB) har fått ekstraordinær tillatelse til å ha lukene fullt åpne lengre enn normalt tillatt.

Rånåsfoss: Vannføringen har flatet ut natt til mandag på mellom 3100 og 3150 m3/s, dette er på oransje nivå.

I 1995 kulminerte Rånåsfoss på 3800 m3/s.