Våler kommune kunne i dag melde at målingene ved Vålbekksundet hadde høge verdier av E. coli, og de anbefaler ikke å bade der. Glåmdalen melder om bakterieinnhold i vannet på hele 2,420 i Vålbekksundet i Våler. Kommunen henviser til Rivieraen som alternativ badeplass, men nå er det også mulig å bade på Færder igjen. 

Badeplassen friskmeldt

I går kunne Åsnes kommune melde at badestranda på Færder var stengt på grunn av altfor høge verdier av E. coli-bakterier i vannet. I dag viser de nye resultatene at vannet igjen kan bades i. 

- Alt er i skjønneste orden, forteller Per Åge Skolegården, utrykningsleder i brannvesenet. 

I tillegg til at Færder ble stengt, avbefalte Skolegården i samråd med kommunen å bade på Nergrenda og i Grue. Men resultatene friskmelder vannet, og det er igjen trygt å kjøle seg ned med en dukkert.

Grenseverdien for akseptabelt badevann ligger på målte 100 TKB/E. coli per 100 milliliter vann, og på badestranda på Færder målte det på tirsdag 687 TKB/E. coli per 100 millimeter vann.

- Det var der det var mest kritisk, forteller Skolegården.

I dag viser resultatene 61 TKB/E. coli per 100 mm ved badestranda.

- Nå er det fint å bade der. 

Hva tirsdagens belte og verdier skyldes, veit de fortsatt ikke, men kommunen fortsetter å jobbe med saken.  

RESULTATER: 

Flomsteinen på Flisa (målt langt uti elva): 68 TKB/E. coli per 100 mm

Færder badestrand: 61 TKB/E. coli per 100 mm

Færder (målt langt uti Glomma): 201 TKB/E. coli per 100 mm

Opakersundet: 35 TKB/E. coli per 100 mm

Stemsrud: 34 TKB/E. coli per 100 mm

Sandstad bru: 68 TKB/E. coli per 100 mm