• LIKTE SEG: Marie Waaler var én av mange barn som koste seg på barnehagedagen tirsdag.
  • LEKTE: Barnehagedagen skal vise hvordan hverdagen i barnehagene i Norge er. Her ser vi Julie G. Hagen og Villas D. Svensson.

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter. Der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende.

Det er fremdeles stor uvitenhet om hva barn får oppleve og erfare i barnehagen, og hvordan man best legger til rette for små barns utvikling og trivsel. Barnehagedagen kan bidra til å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage. 

Hos Myrsnipa barnehage på Flisa valgte de ansatte å gjøre ekstra stas på barnehagedagen i år.

- Vi hadde satt ned en gruppe som skulle ha ansvaret for arrangementet og i samarbeid med foreldregruppen ble dagen vellykket. Et sånt arrangement krever en del forberedelser, i tillegg hadde vi bedt inn høstens skolestartere i Bashammeren barnehage. Tor Frigård og Otto Langmoen var også noen av de inviterte som kom innom denne dagen, sier Ingeborg Kristiansen.

Serverte fisk

Fotballbana ble rammet inn med bånd og vimpler laget av barna i Myrsnipa.

- Her hadde vi noen ulike leker som potetløp, kaste på blink, vindseil med ball og frilek. Det ble servert fiskeburger med salat, sier Kristiansen.

Kiwi Flisa sponset barnehagen med saft og plastglass til dagen. Selv om det var ruskevær tirsdag mener Kristiansen at dagen ble en suksess.

- Alle koste seg, og jeg er stolt av det vi fikk til med tanke på været som vi hadde, sier Kristiansen.

På aften som en avslutning hadde FAU i Myrsnipa arrangert foreldrekaffe med utstilling av barnas egen kunst laget de siste månedene i barnehagen.