Ordfører i Åsnes, Ørjan Bue, innførte i starten av sin ordførerperiode en ordning i kommunen hvor han heller samlet opp penger i en pott enn å gi blomster til jubileer og andre markeringer.

- Det var gjerne slik at én person i foreningen fikk blomsten, og jeg tenkte at dette måtte vi gjøre noe med. I stedet har jeg opplyst at i stedet for blomster samles pengene i en pott som går til et godt formål. Tidligere har Frelsesarmeen fått penger fra potten, og i år fikk jeg med meg administrasjonen og Fagforbundet på å lage en litt større pott, sier Bue.

Gir 15.000 kroner

Potten det er snakk om er i år på 15.000 kroner, og pengene er gitt til Med hjerte for Solør. Det er en frivillig organisasjon som virkelig lever opp til navnet sitt. De har hjerte for folk som bor i Solør som har det økonomisk vanskelig.

Linn Lie Bekken i Med hjerte for Solør sier at pengegaven fra Åsnes kommune på 15.000 kroner kommer godt med. De skal arrangere sommercamp på Finnskogen i uke 29, og pengene går blant annet til dette opplegget.

- Det er kjempekoselig at vi får disse pengene, og vi trenger de virkelig. Det er mange i Solør og Åsnes som ikke har så god økonomi, og mange får hjelp av oss for å klare seg. Noen spør oss om hjelp én gang, mens andre trenger vår hjelp oftere, sier Lie Bekken.

Vil gi en opplevelse

Sommercampen er et tilbud som skal gjøre at barn i familier med dårlig økonomi også skal få en opplevelse i sommer.

- Dette er utrolig bra. Med hjerte for Solør har hjerte for den enkelte person. Forskjellene i samfunnet øker, og minker ikke dessverre. Jobben de gjør er utrolig viktig og verdifull, og jeg er glad for at Åsnes kommune kan gi en slik gave, sier Stein Halvorsen, som er rådmann i Åsnes.

Fra kommunen er det også gitt 20 kinobilletter, og Odd Skramstad lover at de har flere billetter å gi dersom det er behov.

- Denne gjengen kan vi ikke sete nok pris på her i Åsnes. De som holder tak i denne foreningen gjør en fenomenal jobb, og jeg er virkelig glad for at de som virkelig trenger det i Solør kan få hjelp av denne gjengen, sier ordfører Bue.