• NYANSATT: Med nesten 40 års fartstid har Erik Borg mye å bidra med når han nå starter hos ØkonomiRådgivning.
  • I FELLESKAP: Alina Drazkowski fra advokatfirmaet
    Consensus leier kontorplass av ØkonomiRådgivning.

Mye har skjedd siden Pia Mo og Elin Mathiesen startet opp ØkonomiRådgivning Solør AS i Askeladden-bygget på Flisa i 2013. Den gang var de bare to, men fra november i år er de seks ansatte. Som om ikke det var nok er bedriften også på årets Gaselle-liste.

- Jeg har drevet for meg selv med regnskap siden 1979. Nå har jeg bestemt meg for at jeg vil jobbe i fellesskap med andre, og jeg har allerede hatt et bra samarbeid med ØkonomiRådgivning Solør AS. Det var ganske naturlig for meg at det var hit jeg ville, sier Erik Borg, som tar med seg kundeportefølgen inn til det nye kontoret sitt i Askeladden-bygget.

Viktig kompetanse

Eierne av selskapet er veldig fornøyde med å ha fått Borg med på laget. Han tilfører selskapet mye viktig kompetanse.

- Borg er god på landbruk, eiendomsoverdragelser og prosessen rundt generasjonsskifter. Dette blir en veldig styrke for oss alle sammen, og vi gleder oss til å ha han på laget, sier Elin Mathiesen.

Imponerende er det også at selskapet står på årets Gasselle-liste. Det er ingen selvfølge å klare det. Kravene for å være Gaselle er at bedriften må ha minst doblet omsetningen over fire år, hatt en omsetning på over én million kroner første år, positivt samlet driftsresultat, unngått negativ vekst, levert et godkjent regnskap og selskapet må være et aksjeselskap. Konserner og holdingselskaper kan ikke bli gaseller, ei heller offentlig finansierte virksomheter.

- Vi vet ikke hvor på lista vi står, men det får vi svaret på under et arrangement vi skal på i Gjøvik. Totalt er det 88 Gaselle-bedrifter i Hedmark, sa Mathiesen da dette magasinet gikk til trykk.

Tror på fremtiden

Fremtiden til bransjen er de to ikke redde for, selv om nye digitale løsninger gjør at mange kan gjøre deler av regnskapsjobben selv.

- Jeg tror kontakt med kundene vil bli enda viktigere i fremtiden. Det gjelder ihvertfall kunder som går over på automatiserte løsninger. Det er mye som kan gå galt i slike løsninger, og det er mange lover og regler å sette seg inn i, sier Pia Mo.

At det finnes så mange regnskapskontorer i Solør har sin naturlige forklaring. For det er ikke bare aksjeselskaper som trenger bistand med regnskap.

- Hver gård har gjerne sin regnskapsfører, og det er mange som driver for seg selv i Solør. Kravene til skatt og mva. blir stadig strengere, og mange trenger bistand for å holde seg til loven, sier Mathiesen.