• SAMMEN FOR SOLØR: En rekke politikere, næringslivsledere og nøkkelpersoner var onsdag samlet til næringslivslunsj i Oslo. Det var bred enighet om at man må jobbe sammen for å styrke Solør.

Onsdag formiddag var en rekke politikere, næringslivsledere og nøkkelpersoner samlet til næringslivslunsj på Hotell Continental i Oslo. Temaet var hvordan man sammen kan skape positiv utvikling i de tre Solør-kommunene.

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) snakket om skogens betydning i de grønne skatteskiftet. Han mener Solør har et stort potensial i en tid med fokus på klimavennlige løsninger og nedgang i oljenæringen.

- MÅ MARKERE SEG OFFENSIVT

- Jeg håper Solør kan bli veldig viktig fremover og har tror på at initiativet som tas her er riktig hvor man setter fokus på å skape lønnsomme arbeidsplasser. Man må markere seg offensivt, sier Gundersen. 

Han roser Solør-kommunenes initiativ og mener dette er helt avgjørende. 

- Det satses enormt på samferdsel rundt oss. Etter min mening ligger Solør ganske godt plassert for å dra nytte av mye av denne satsingen. Grunnlaget vi har i distriktet vårt kan danne grunnlaget for mange nye arbeidsplasser, men vi må også tenke nytt og tenke arbeidsplasser ut over ressursgrunnlaget vårt, mener Gundersen. 

Han oppfordret bedriftene til å se muligheter og i større grad benytte seg av ordninger som for eksempel skattefunn. 

SAMARBEIDER OM DEKNING OG FIBER

Telenor var tilstede for å snakke om mulighetene for utbygging av fiber og mobildekning. Selskapet har de siste årene samarbeidet tett med Solør-kommunene. Samarbeidet har allerede bidratt til at mange har fått bedre dekning. Nylig fikk både Risberget og Graveberget i Våler, 4G-dekning fra Telenor.

- Vi kan røpe at både Namnå og Svullrya i Grue vil få 4G før jul. I løpet av neste år vil alle 2G-stasjoner få 4G. Områder som Kjellmyra og Gjesåsen i Åsnes, er blant stedene som står for tur, opplyser Pål Erik Lukashaugen, prosjektleder for mobildekning i Telenor.

Selskapet er avhengig av lokalt engasjement for å kunne tilby utbygging i områder hvor det ellers ikke er lønnsomt å bygge ut. 

Lunsjgjestene fikk også høre mer om de tre kommunene og noen av bedriftene som opererer i regionen. Kari Heggelund fra Klubben AS skrøt blant annet av fleksibiliteten hos det lokale politiet og understreket viktigheten av fortsatt nær tilstedeværelse fra både politiet og andre. 

Onsdag kveld inviteres alle som vurderer å flytte til Solør til treff på Hard Rock Cafe. Her vil de potensielle innbyggerne få møte lokale bedrifter som søker ny arbeidskraft, samt representanter fra kommunene.