• DIREKTØR: Tore-Anstein Dobloug, som er direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, delte ut 24,5 millioner kroner i første halvår (Foto: Sparebankstiftelsen, Jens E. Haugen).

Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark har i første halvår vedtatt gavemidler for 24,5 millioner kroner fordelt på 220 gavemottakere. Stiftelsen har gitt gaver innen kategoriene: idrett og friluftsliv, kultur og samfunn, kunnskap, humanitære formål, samt næringsutvikling og entreprenørskap. Enkeltbeløpene varierer fra 3.000 kroner til 2,5 millioner kroner.

idrett og friluftsliv fikk mest

Den største kategorien ble «idrett og friluftsliv» med 11,1 millioner kroner første halvår, etterfulgt av «kultur og samfunn» på 6,5 millioner kroner.

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom over 170 års bankdrift i fylket. De totale verdiene til Stiftelsen er på over 7 milliarder kroner. Den største andelen av midlene ligger i eierskapet i SpareBank 1 Østlandet - hvor Stiftelsen er klart største eier.

For 2017 ble det delt ut gaver fra Stiftelsen for 47,9 millioner kroner. Siden våren 2017 har nå over 72 millioner kroner kommet en rekke gode prosjekter i Hedmark til gode.

Tore-Anstein Dobloug, som er direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, sier at Stiftelsen nylig mottok 232 millioner kroner i utbytte for 2017 fra Sparebank 1 Østlandet.

- Sparebank 1 Østlandet drives godt og det gir rom for betydelig utbytte, som igjen gir Stiftelsen mulighet til å gi gaver til Hedmarkssamfunnet - i god sparebanktradisjon, sier Dobloug.

Mange gode søknader

Innen søknadsfristen 1.april 2018 var det kommet inn 454 søknader om gave. Dette er en betydelig økning fra i fjor, hvor Stiftelsen behandlet 240 søknader i løpet av hele 2017. Stiftelsen har to tildelinger i året. Neste søknadsfrist er 1. oktober 2018.

En stor andel av de innkommende søknadene beskriver svært gode prosjekter. Det skjer mye spennende i Hedmark og frivilligheten står sterkt.

- Blant gavemottakerne finner vi alt fra ungdomsteater, bilmekking for unge, gründerhus, kajakkhus, prosjekt for å lære barn å kode - til gatefotball, digitalt verksted og ny idrettshall. Felles for alle prosjektene er at de er drevet frem av entusiastiske folk i Hedmark, sier leder for samfunn og gaver i Sparebanksstiftelsen Hedmark, Kristin Vitsø Bjørnstad.

Hun sier videre at det er gledelig å se at søknadsvolumet har økt betraktelig, og at det gir et stort utvalg av gode prosjekter. 

- Beløpene det søkes om er imidlertid relativt høye. En gave fra Stiftelsen skal være en av flere finansieringskilder og det er kun i svært sjeldne tilfeller at Stiftelsen fullfinansierer et enkeltprosjekt. Mange av de større gavene er derfor gitt med forbehold om fullfinansiering, fortsetter Vitsø Bjørnstad.

MOTTAGERE I SOLØR

iSolør.no har tidligere skrevet om Vaaler IF som fikk 400.000 kroner til nytt kajakkhus. Her er den totale oversikten over mottagere i Solør: 

Vaaler IF - 400.000 - Kajakkhus i Vålbekksundet

Åsnes kommune - 100.000 - Utstyr til utlån for sport og friluftsliv

Åsnes kommune - 50.000 - Oppsetningen «Skjoldmøya-spelet»

Gravberget Jaktskytterklubb - 30.000 - Utbedring av klubblokale

Åsnes barne- og ungdomskorps - 30.000 - Instrumenter

Solør Helsesportlag - 10.000 - Bocciautstyr

Grue Finnskog sangkor - 10.000 - Jubileumskonsert

Væstsia Vel - 10.000 - Oppgradering av velhus

Sporty 4H - 10.000 - Friluftsprosjekt for funksjonshemmede og eldre

Flisa Terrasse Velforening - 10.000 - Lekeapparater til friområdet

1. Grue Speidergruppes foreldreråd - 10.000 - Utstyr til speideraktiviteten

Hof Husflidslag - 4.000 - Materiell til «Ung husflid»