• FORNØYD: Ovidia Sørlie (13) trives veldig godt på ungdomsskolen. – Jeg ble overrasket da jeg første skoledag oppdaget at 10.klasse gikk bort for å snakke med de i 8.klasse som stod alene, sier hun.
  • UNDERVISNING: Knut Storberget besøkte 8A under besøket til Åsnes.

– Det finnes ingenting bedre enn å sitte i kantina, spise burger med elvene og bli kjent med folka som bor i Åsnes. Å være på slike besøk er noe av det fineste jeg gjør. Det er givende å snakke med unge folk i en kommune som jeg oppfatter har et stort potensiale på mange områder, og som allerede gjør veldig mye bra, sier fylkesmannen. 

Knut Storberget ser på det som svært viktig å snakke med barn og unge for å kunne iverksette tiltak som gjør deres fremtid tryggere. 

– Vi må snakke med de unge om hvordan de har det. Jeg ser store muligheter for utdannelse for barne og unge i kommunen. Utdannelse vil bli svært viktig for Innlandet, og det ser veldig lovende ut her i Åsnes, legger Storberget til. 

GODE RESSURSER

Fylkesmannen påpeker at det er flere mål som han ønsker at Innlandet skal oppnå, og for Åsnes handler det i stor grad om å kunne dyrke mer mat. Han ønsker også at Åsnes kommune foredler mer av de store skogarealene som finnes i kommunen.

– Solør er på sine måter ledende i matproduksjon. Det er umulig å spise poteter i Innlandet uten å stifte bekjentskap med dette området. Likevel har vi et enda større potensiale. Jeg ønsker som fylkesmann å bidra til å få til dette, samtidig bruke mer skog og jord, sier Storberget. 

VÅRE FOLK

Storberget ønsker å utvikle en kommune hvor spesielt de unge har det bra i de familiene de vokser opp i.

– Jeg blir inspirert av å være her, og får tenning når jeg møter folk ute. Det er ikke det samme som å sitte på kontoret, sier Storberget. 

– Ja, jeg skal være regjeringens og kongens representant i distriktet her, og sørge for at all nasjonal politikk blir iverksatt og samordnet og effektivt forvaltet. Men like viktig er det å representere de folka, de elevene vi møter her i Solør - dette er våre folk. Vi skal ha som mål å sørge for at de får en god fremtid og muligheter til å bosette seg her med familier, legger Storberget til.

MEDSPILLER

– Hvem er du som fylkesmann? 

– Jeg er nysgjerrig, ivrig og utålmodig. Det er nok noen i embetet som vil etter fjorten dager si at jeg er for ivrig, og at jeg må roes litt ned. Jeg vil mye, og er veldig glad i folk og landskap i Innlandet. Sånn sett veldig klar for å sloss for å skape vekt, svarer Knut Storberget. 

– Jeg håper vi kan være et utadvendt embete, med lav terskel for kontakt og bli oppfattet som medspiller for folk og kommuner, fortsetter han. 

Til tross for at fylkesmannen har mye makt, ønsker Knut Storberget å bruke denne sammen med innbyggerne. 

– Jeg håper autoriteten vil bli oppfattet som god, og ikke brutal, sier han.