Fylkesmannen fjerner båtene fordi de ligger innenfor Gjesåssjøen naturreservat der Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet. I utgangspunktet er det ikke lov å ha båter i opplag innenfor naturreservatet, men det er mulig å søke om dispensasjon fra verneforskriften.

- Det har også flere båteiere gjort. Det er imidlertid flere båter, både fullt fungerende båter og vrakbåter, som ingen har søkt om dispensasjon for, til tross for en bred informasjonskampanje, heter det i en pressemelding. 

I over to år har Fylkesmannen gått ut med informasjon i aviser, på sin hjemmeside, via brev til grunneiere rundt sjøen og ved å sette opp skilter i reservatet.

- Vi har varslet om at båter som ingen har søkt om dispensasjon for, vil bli fjernet etter oktober 2018. Nå har vi passert den varslede fristen, og vi vil derfor iverksette fjerninga i løpet av de nærmeste ukene, heter det.

Knuses av isen

Båter som ingen eier, og som bare blir liggende i reservatet når isen kommer, blir som regel knust i småbiter. Da har vi et avfallsproblem som ikke bør forekomme i et naturreservat som er den strengeste verneformen vi har i Norge. I tillegg vil et stort opplag av båter kunne være problematisk med tanke på utøving av friluftsaktivteter som bading, fiske fra land og utsetting av båter. Store mengder av båter på land vil også kunne påvirke floraen og faunaen langs strendene.

Fylkesmannen ønsker ikke å styre hvem som får lov å ha båter i opplag i reservatet eller ikke, men vi ønsker å ha et overblikk over mengden båter og plassering av disse. I tillegg får vi en bekreftelse på at noen faktisk eier båtene det blir søkt om dispensasjon for å ha i opplag, slik at vi vet at de blir tatt vare på.

Politiet er varslet om tiltaket, og båter som fungerer, vil bli levert til politiet som hittegods. På den måten kan den som savner sin båt fortsatt finne den ved å ta kontakt med lensmannskontoret på Flisa. Båtene vil bli behandlet som hittegods i 3 måneder, deretter vil de mest sannsynlig bli solgt.