• FULLT HUS: Det var trangt om plassen på Åsnes Helsestasjon på onsdag (Foto: privat).
  • FULLT OPP: Onsdag var det fullt opp med elever som skulle vaksinere seg, og Linda Strand ved helsestasjonen var klar til storinnrykk.
  • BLE VAKSINERT: Helsesøster Helene Skybak og elev på vg1 Alvilde Westby Skyrud (Foto: privat).

Ledende helsesøster ved Åsnes helsestasjon, Linda Strand, er fornøyd med at såpass mange videregående elever velger å vaksinere seg. 

- Vi har noen få tilfeller av hjernehinnebetennelse i Norge hvert år, men det var mange flere tilfeller tidligere. De fleste tilfellene av hjernehinnebetennelse forekommer hos videregående elever i russetida, og det har sammenheng med hvordan russen «oppfører seg». En forklaring kan være at de deltar i aktiviteter som øker risikoen for smitte og bli alvorlig syke. Slike aktiviteter inkluderer tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. forteller Strand. 

- ta forholdsregler

Friske ungdommer er spesielt utsatt fordi de har oftere meningokokker i halsen enn andre. Du kan uansett ta forholdsregler. 

- Risikoen for å utvikle smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) er lavere hvis du ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngår røyking. Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehus. En annen utfordring er at fyllesyke, utmattelse og hjernehinnebetennelse kan likne på hverandre. Pass på hverandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine kan være syke, og særlig hvis de har nedsatt bevissthet, er oppfordringen fra Strand. 

Men det er altså mulig å vaksinere seg og det kan være en «billig forsikring». 

- Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vaksinerer seg mot smittsom hjernehinnebetennelse. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i aktiviteter som øker risikoen for smitte og alvorlig sykdom, forteller Strand. 

- vaksinen varer i minimum 5 år

Når bør eventuell vaksine tas?

- Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiringen, anbefales å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Beskyttelsen varer i minimum 5 år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Som ved annen vaksinasjon kan disse gi bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet, og noen kan få hodepine og kvalme, sier Strand. 

Ettersom vaksinen ikke tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet, må den betales av den enkelte. 

- Denne vaksinen er et tilbud og ikke noe du MÅ ta. Derfor må du betale for den, det koster 400 kroner og helsestasjonen tar ingen egenandel. Vi tilbyr vaksinen allerede fra VG1, fordi festing skjer på tvers av klassetrinn. Det er viktig å ta vare på seg selv og andre i russetida, og en vaksine kan være en «billig forsikring». Smittsom hjernehinnebetennelse er ikke noe å «spøke med», går du for lenge med det uten legehjelp - kan det få en dødelig utgang, sier Strand. 

Onsdagens vaksinasjon hadde elevene meldt seg på til. 

- Vi sendte ut informasjon før jul og den enkelte har da meldt seg på. Vi opplever at det er mange som velger å ta vaksinen, selv om det koster penger. 45 elever ble vaksinert onsdag. Har du ikke allerede meldt deg, så er det fortsatt ikke for sent - bare ta kontakt med helsestasjonen! oppfordrer Strand. 

- stor pågang på reisevaksiner

Det kom også mange elever fra Bjerkely folkehøyskole onsdag. 

- Ja, de skal ha reisevaksine fordi de skal ut på reise. Åsnes helsestasjon er reisevaksinekontor for alle de 3 Solør-kommunene. Vi tilbyr både vaksinasjon og rådgivning om utenlandsreiser. Skal du reise til land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New-Zealand, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for råd og vurdering om behov for vaksiner eller malariaforebygging. Personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming, bør konsultere egen lege før reiser til fjerntliggende land, forklarer Strand. 

Det lønner seg også å være ute i god tid og planlegge i samråd med helsestasjonen. 

- Nå har det vært ganske stor pågang på reisevaksiner, og vi opplever at folk ofte er seint ute. Du bør egentlig være ferdig vaksinert 2 uker før avreise, det tar litt tid før vaksinen har full effekt. Bestill gjerne time hos oss 1-2 måneder før planlagt avreise, sier Strand.