• FLINKE KOKKER: Kåre Arnesen(fra venstre), Maria Vilming og Anne Flaten fikk ansvaret for serveringen.
  • DISKUTERER: Steinar Bråten er ikke helt sikker på om det å bygge en helt ny skole er veien å gå.

Midt i debatten om skolestrukturen i Våler var det tid for fest, og det var Vålbyen skole som tok på seg partyhatten og feiret at det var et halvt århundre siden skolen ble bygget.

Og siden det er bursdag var det selvfølgelig servering av pølser, boller og brus til stor begeistring for elevene.

Blant mye glede og der tilhørende støy var det duket for litt underholdning, og det var ingen ringere enn Rolf Arne Lie Holter som møtte opp og lagde allsang på scena. 

Mange barn synes også det var stort at ordfører Lise Berger Svenkerud møtte opp og sa noen velvalgte ord. 

Festen var for elever og lærere, men det åpent for at tidligere lærere kunne møte opp og delta på festen.

Steinar Bråten som var lærer tidligere hadde møtt opp for å overvære arrangementet. Han har vært lærer på barneskolen i åtte år.

På spørsmålet om hva han tenker om bygging av ny storskole er han skeptisk.

- Jeg synes ikke at bygging av ny skole er løsningen. Jeg synes heller det burde bygges videre på den eksisterende. Det ble for ikke mange år siden bruker et titalls millioner på den nåværende skolen. Jeg synes skola er meget flott den som er og det synd å la det hele forsvinne. 

Festen varte i to timer og etter dette var det klart for nye timer på skolebenken før det er helg.