Andelen av befolkningen over 70 år vil stige med 21 prosent fram til 2060. Veksten er særlig stor for de over 80 år. Det viser SSBs ferskeste tall om aldring.

I anledningen Verdensdagen for eldre 1. oktober lanseres en ny rapport, som viser at eldre som er aktive og engasjerte i det frivillige organisasjonslivet kan få økt livskvalitet og holde seg både mentalt og fysisk friske lenger.

– Folkehelse handler om å fremme god livskvalitet, ikke bare om å unngå sykdom. Dette innebærer blant annet å kunne delta i samfunnets fellesskap og oppleve sosial støtte. En åpen rekrutteringskanal som Frivillig.no kan være et godt utgangspunkt for økt deltakelse i frivillig sektor, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Slotterøy Johnsen i en pressemelding.

– I anledning 1. oktober og verdensdagen for eldre inviterer vi til en frivillighet for alle. Vi håper mange eldre vil ta en titt på Frivillig.no og vurdere frivillig innsats i en organisasjon i tiden fremover, avslutter Slotterøy Johnsen. 

I Solør markeres den internasjonale eldredagen i Grue rådhus fra klokka 17:00-20:00, i Åsnes blir det gratiskonsert med tidligere Vazelina-frontfigur, Viggo Sandvik i Rådshuskinoen klokka 18:00, mens Våler kommune inviterer til underholdning med blant annet trubadur Rolf Arne Lie Holter fra klokka 14:00.

– DE ELDRE ER EN RESSURS

Seniorer er en aktiv gruppe i frivilligheten, og ifølge Frivillighet Norges Frivillighetsbarometer er det en større andel blant de over 60 som gjør frivillig arbeid ofte – det vil si minst fem timer hver måned – enn i resten av befolkningen.

Organisasjonene i undersøkelsen svarer at eldre er en ressurs og at eldre sitter på erfaringer og kunnskaper som kommer godt med i nær sagt enhver frivillig sammenheng. Seniorene er stabile, har høy tillit og er til å stole på, ifølge undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at 83 prosent mener seniorer er viktige i tillitsverv, for eksempel i styrer i frivillige organisasjoner. Det framheves sterkt at eldre medlemmer også er viktige for å utføre andre praktiske frivillige oppgaver – oppgaver som alltid er viktige for å holde foreninger og lag i gang.

Samtidig viser Frivillighetsbarometeret at kun 12 prosent har blitt forsøkt rekruttert til å gjøre frivillig arbeid. 

– Selv om det er lett å få med eldre som frivillige bør organisasjonene være bevisst på at det også er mange som ikke blir spurt. Folk som har et mindre sosialt nettverk bør også få mulighet til å være med, sier Slotterøy Johnsen.

Rapporten er basert på en undersøkelse gjort blant Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner av ProAge ved Sturla Bjerkaker.