Gjennom utdanningsløpet 4S, service og samferdsel, på Elverum videregående skole fordeles lærlingtiden over fire år. Her er de lærling samtidig som de går på skolen. Første skoleår er de én dag i uka ute i bedrift, år to og tre to dager, mens det fjerde året er fulltid i bedrift.

Fredrik Eig (17) er i gang med sitt andre år på linja, og stortrives på Kiwi Flisa hvor han er lærling.

- Her trives jeg bra, og gjennom Kiwi-skolen får vi opplæring både i den daglige driften og ikke minst om historien til kjeden, sier Eig.

I november var Eig nemlig på todagers kurs på Kiwi-skolen på Lierstranda. Tilsvarende samling ble for første gang gjennomført i fjor, og den var så vellykket at det måtte bli en ny samling i år.

- I Kiwi satser vi på lærlinger. Ved å ha en slik samling får lærlingene møtt hverandre og utvekslet erfaringer, og ikke minst blir det mye faglig påfyll, forteller Jon Buxrud, rektor på Kiwi-skolen.

Fornøyd butikksjef

Morten Botilsrud er butikksjef hos Kiwi Flisa, og fornøyd både med lærlingopplegget og lærling Fredrik.

- Vi trenger litt ettervekst, og ved å ta inn lærling er det en fin måte å gjøre det på. Dette var helt nytt for meg, og jeg var litt spent på det første året. Men nå fungerer det veldig bra, sier Botilsrud.

Foreløpig er Eig eneste lærling hos Kiwi Flisa, men Botilsrud ser ikke bort fra at butikken fra nå vil ta inn lærlinger årlig. Da kan de som er lærling på tredje og fjerde året være med i opplæringen av de ferske lærlingene.

- Fredrik er vi veldig fornøyde med. Han er blid, trivelig, arbeidsom og tar litt initiativ sjøl. Det er viktig på en slik arbeidsplass, sier Morten.

- Tar folk litt lett på det å jobbe i dagligvare?

- En del gjør nok det. Folk sier det bare er å sitte i kassa på Kiwi. Men det er mye som skal ordnes i en butikk, og mange tunge løft. Å jobbe i dagligvare er nok mer krevende enn de fleste tror, sier Botilsrud.