• SAMARBEID: Elevene ble etter hvert varme i trøya, og samarbeidet gikk bedre og bedre.
  • OPPGAVELØSNING: Elevene fikk forståelse av viktigheten av godt samarbeid og ikke minst forståelse av oppgaven som skulle løses.

Forrige uke hadde elevene som går studiespesialisering blant annet foredrag fra Antidoping Norge, de var på teatertur i Oslo og klatret i Gjesåsen klatrepark. Denne uka står det produksjon av reklamefilm for skolen på programmet, og mandag var det altså et foredrag om innovasjon og samarbeid.

- Det går mot skoleferie, og den siste tiden av skoleåret er alltid litt utfordrende. Elevene har vært oppe til eksamen og begynner å lengte etter sol og sommer. Vi er nå inne i siste skoleuke, og vi på studiespesialiserende ved Solør videregående skole har valgt å løse opp timeplanen, for å ha et litt annet opplegg enn det vi bruker å ha, forteller Line Berggren fra Solør videregående.

erfaring fra næringslivet

Mandag var Frank Rognstad fra Gaardsknappen invitert.

- I dag har vi fått besøk av Frank Rognstad, tidligere solung som nå flytter tilbake til hjembygda. Frank Rognstad har mange års erfaring fra næringsliv i Oslo, og han er her for å ha en dag med elevene på VG2 der de skal jobbe med teambuilding og tenke framtidsrettet, sier Berggren.

Solør videregående ser viktigheten av å samarbeide med lokalt næringsliv.

- Vi som jobber på studiespesialiserende ved Solør videregående skole ser det som svært viktig å ha kommunikasjon og samarbeid med næringslivet. Elevene våre lærer mye og får med seg kunnskap herfra. Likevel er det enkelte områder som vi kanskje ikke berører like mye og som kommer litt brått på elevene, når de en gang i framtida skal ut i arbeidslivet. Derfor er det så viktig å trekke inn personer fra lokalt næringsliv til å snakke om dette,, forklarer Berggren.

Gaardsknappen AS er en relativ nystartet bedrift med rådgivningstjenester basert på idéutvikling og endringsvilje, og det er altså Frank Rognstad som står bak.

-  I dag handler det om nytenkning og innovasjon. Jeg har alltid hatt lyst til at det skal satses på nytenkning og gode ideer. Her i dag er det elever fra VG2 som skal gjøre praktiske oppgaver, de skal lære seg å samarbeide på en praktisk måte og hvordan de kan skape nye ideer, og drive utvikling framover, forteller Frank Rognstad.

- historiske elever

Rognstad sier at elevene er «historiske».

- Denne gjengen her har så mye i seg, og de er den første generasjonen som vokser opp på denne jorden - hvor alle er «connected». Det skjer kun én gang i en jordklodes historie, og det er nå. Det at de skal tenke ut av boksen og tenke helt nytt, det er en morsom arena å være med på. Det er også ganske utfordrende, jeg har stort sett jobbet med voksne folk og nå er det ungdommen, sier Rognstad.

Så er spørsmålet, er det stor forskjell å jobbe med de voksne kontra ungdommen - med dette tema?

-  De trengte litt «oppvarmingstid», vi har hatt en praktisk øvelse nå og de  har fått prøvd å bygge og det har vært en konkurranse. Etter hvert tør de å prøve, de er engasjerte og de er morsomme og trygge på hverandre, smiler Rognstad. 

Målsetningen med dagen er selvfølgelig læring, men hva slags læring?

- De skal lære seg om hvordan det er å samarbeide.  Vi som har levd litt lenger, vet at samarbeid kan man alltid bli bedre på. Det handler om å ta hensyn, det å ta plass, tørre å stå fram, men samtidig drive ting framover. Jeg håper disse elevene i framtida blir litt flinkere til å se helhet, og bli gode på å samarbeide med andre - da er målet med dagen oppnådd, forteller Frank Rognstad. 

Det var et stigende engasjement utover dagen, så det ser ut som målsetningen er i sikte.