Mandag 11. mars sa kommunestyret i Grue ja til å innføre leksefri skole, mot at skoledagen utvides noe. I tillegg legges det opp til mer fysisk aktivitet, og det skal innføres skolemat ved Grue barne- og ungdomsskole (GBUS).

Rektor ved skolen, Øystein Hanevik, har vært en sterk pådriver for å få til endringene, og er fornøyd med å ha fått politikerne med seg.

- Bedre resultater og økt trivsel er målet. Skoledagen blir utvidet allerede fra høsten, og leksene forsvinner. Vi regner med å komme i gang med mer fysisk aktivitet fra høsten, også må vi ta skolemat etter hvert, sier Hanevik til iSolør.no.

Han er overbevist om at endringene kommer til å slå ut på resultatene ved skolen, og at de ulike tiltakene må sees i sammenheng.

- Hele poenget er at vi skal øke trivselen og læringsutbytte. Da må vi se på resultater både på det faglige og sosiale. Sosialt er det veldig bra ved skolen allerede, men vi har et potensial på det faglige, sier Hanevik.

Over 80 prosent er positive

Resultatene fra endringen vil komme om to til tre år, og Hanevik er spent på de. En undersøkelse som er gjort viser at 80 prosent av de spurte er positive til det som nå gjøres ved skolen. Det er ikke snakk om noe prøveprosjekt.

- Dette er et varig opplegg, og vi vil følge det opp undervegs. Jeg er ikke kjent med om andre skoler i Hedmark har gjort det samme, men det finnes skoler i Norge. For eksempel i Sarpsborg og Hvaler som har gjort dette med gode erfaringer, sier Hanevik.

Elevene har selvsagt fått med seg nyheten, og de fleste ser stort frem til å slippe lekser. Litt lengre dager på skolen går fint sålenge de kan se seg ferdig med skolearbeidet når de setter seg på bussen eller tar beina fatt når skoleklokka ringer.