• FÅR FLERE LØFT: Solørbanen ble rustet opp for 20 millioner kroner i mai. Denne helga bli det mer anleggsvirksomhet på banen.. (Foto: Thomas Karlstad).

Jernbaneverket investerte 20 millioner kroner i nye skinner og sviller mellom Kirkenær og Namnå i mai i år. I helga fortsetter anleggsvirksomheten på Solørbanen, og alle godstog står. Derimot vil det være anleggstrafikk på banen, og folk bes fortsatt være oppmerksomme ved planoverganger.

- Det er en god del mindre jobber som skal gjøres. Vi skal skifte ut en del planoverganger, vi skal bytte en del stikkrenner, skifte masser og ta ut noen sporveksler, sier Tor Rørosgård, som er banesjef for Solørbanen og Rørosbanen.

Kongsvingerbanen står

Anleggsvirksomheten pågår gjennom helga, og det passer bra ettersom det ikke er noe togtrafikk på Kongsvingerbanen i helga.

- Dette er en jobb som vi prøver å gjøre på to dager. Planen var å bruke lenger tid på dette, men ettersom Kongsvingerbanen er stengt i helga på grunn av anleggsarbeid går det heller ikke godstog på Solørbanen. Derfor benytter vi muligheten til å få unna denne jobben på to dager, sier Rørosgård.

For de som bor nær sporet ved anleggsområdene vil det bli en del støyplager. Det er ikke mulig å gjøre disse jobbene uten å lage støy.

- Det blir noe støy for naboer, og det er uunngåelig. De som bor nær sporet vil oppleve støy, og dette er annonsert i lokalavisene og på SolørRadioen. Naboene er varslet på den måten, sier Rørosgård.