• I SJEFSSTOLEN: Etter å ha vært styreleder for Atico på Flisa i ett år bestemte Andor Tellefsen seg for å søke på lederjobben da Jan Gjerdrum gik av med pensjon.

Atico på Sundmoen får stadig nye oppdrag fra det offentlige. Nå skal man i gang med aktivitetsplikt i regi av Åsnes kommune. 

- Vi skal sørge for at unge sosialhjelpsmottakere som går til NAV skal over til Atico, og komme seg i aktivitet. Vi har ansatt en egen person som tar seg av det. Det vil bli en oppdragsbank, med kommunale oppgaver. Dette kommer vi i gang med nå i mai, forteller Andor Tellefsen.

Han tok over sjefsstolen i starten av april da Jan Gjerdrum gikk av med pensjon. Tellefsen hadde allerede rukket å bli godt kjent med bedriften etter nærmere ett år som styreleder.

- Jeg har jobbet som selvstendig konsulent de siste fem årene. Nå har jeg kommet til et sted i livet hvor jeg ønsker å bli en del av fellesskapet i en bedrift, sier han. 

Pen utvikling

Den nye lederen går rett inn i en virksomhet med en pen utvikling de siste årene. Fra 2011 til 2015 har omsetningen økt med om lag tre millioner kroner fra 13 til 16 millioner årlig. 

- Vi skal fortsette den gode jobben som Jan og de andre ansatte har gjort. Satningen ved å flytte SolungMat ned hit har vært en kjempesuksess, men vi har fortsatt potensiale for å gjøre mer. Pilene peker bare oppover og vi har en bra vekst, mener Tellefsen. 

Aller best er utviklingen hos SolungMat som doblet omsentingen fra 2014 til 2015. 

- SolungMat omsatte for om lag en million i 2014 og økte til to i fjor. Også første kvartal i år, ser vi at vi ligger en del over fjoråret, forklarer Tellefsen. 

Forestia en god kunde

Mye av økningen hos Atico skyldes økt etterspørsel fra Forestia på Braskereidfoss. 

- Vi har masse oppdrag som går på foliering av sponplater for Forestia. Det er bra for dem og det er bra for oss. Vi har investert mye penger i utstyr, sier Tellefsen. 

Atico får støtte fra det offentlige, i tillegg til salgsinntektene. Arbeidstiltaket består av to deler. Varig tilrettelagt arbeid og attføringsavdelingen, hvor målet er at de ansatte skal komme ut i vanlig jobb igjen. Pr. dags dato er det 30 ansatte på varig tilrettelagt avdeling, og mellom 40 og 50 ansatte på attføringsavdelingen. 

- Mange av disse er folk som skal ut i jobb igjen, som vi skal forsøke å hjelpe så godt vi kan, smiler Tellefsen.