Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark en nedgang i bruttoledigheten på sju prosent. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den sesongjusterte ledigheten steg svakt i september måned.

Økt ledighet i Hamar og Ringsaker

Denne måneden var det Tynset og Alvdal som hadde fylkets laveste ledighet. Her var ledigheten på 0,5 prosent. Ledigheten var høyest i Grue med 3,3 prosent. Grue var også den kommunen der ledigheten økte mest sammenlignet med samme måned i fjor.

– Ledigheten i fylkets to største kommuner, Hamar og Ringsaker, var høyere denne måneden enn i samme måned i 2017. Årsaken til økningen er at antall arbeidssøkere som deltok på et tiltak, var mye lavere enn i september i fjor. I Ringsaker var imidlertid også bruttoledigheten høyere, mens den var lavere i Hamar. Ledigheten er likevel fortsatt relativt lav i disse kommunene, sier Emilsen.

Færre ledige innen helse, pleie og omsorg

Det var høyere ledighet innen 11 av de 15 yrkesgruppene i forhold til i september i fjor. Innen helse, pleie og omsorg var det derimot en markant nedgang på hele 18 prosent. Denne måneden var det 184 helt ledige arbeidssøkere innen denne yrkesgruppen. Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid med 249 personer.

I Hedmark var det i september måned en tilgang på 655 ledige stillinger. Flest nye ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 140 stillinger.

– Det er god tilgang på ledige stillinger innen mange yrkesgrupper. Dette tyder på et variert og godt arbeidsmarked i fylket vårt, og dermed gode muligheter for arbeidsledige til å skaffe seg en jobb, avslutter Emilsen.

42 PROSENT ØKNING I GRUE

Tallene for Solør pr september:  

Grue - 71 helt ledige, noe som tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, det er 21 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 42 prosents økning.

Åsnes - 81 helt ledige, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken, det er 6 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 8 prosents økning.

Våler - 37 helt ledige, noe som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken, det er 2 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 5 prosents nedgang.