I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er momskompensasjonen for frivillige organisasjoner økt til 1,7 milliarder kroner.

Det er ikke nok til å fjerne moms på dugnad, mener organisasjonen.

– Det vil fortsatt mangle omlag 400 millioner kroner før vi har full momskompensasjon. Dette er penger som kunne ha blitt brukt til aktivitet i lag og foreninger over hele landet, men i stedet blir borte i avgift til staten. Dette er ikke godt nok, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen i en pressemelding.

Organisasjonen har i flere år bedt om rettighetsfestet full momskompensasjon.

I dag tilbakebetales midlene fra en pott, hvor størrelsen blir bestemt i statsbudsjettet hvert år. Det gir ikke bare uforutsigbarhet for organisasjonene, men fører også til at det blir mindre penger til alle dersom frivillig sektor øker aktiviteten sin. 

– Det er absurd at vi har et system hvor frivillige organisasjoner kommer dårligere ut dersom de samlet sett har mer frivillig aktivitet. En samlet frivillighet og de fleste politikere ønsker seg det motsatte, nemlig et levende organisasjonsliv med frivillig arbeid som er med på å utvikle og berike lokalsamfunnene våre og demokratiet vårt, sier Slotterøy Johnsen.