Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark en nedgang i bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, på 15 prosent. Den sesongjusterte ledigheten holdt seg stabil i april måned.

Store forskjeller i ledigheten i kommunene

I april var det Tynset som hadde fylkets laveste ledighet med 0,5 prosent. Våler hadde høyest ledighet med 4,1 prosent. Fire av de fem store kommunene våre hadde en ledighet på 1,9 prosent eller lavere. Det var bare Kongsvinger som hadde høyere ledighet med 2,7 prosent. Kongsvinger var også den eneste av de store kommunene som ikke hadde nedgang i ledigheten sammenlignet med april i fjor.

Nedgangen innen industriarbeid og bygg og anlegg fortsetter

Det var lavere ledighet innen de fleste yrkesgrupper i forhold til i april i fjor.

– Antall helt ledige innen både industriarbeid og bygg og anlegg var blant de høyeste i fylket også denne måneden. Innen begge yrkesgruppene fortsatte imidlertid den store nedgangen i ledigheten med henholdsvis 21 og 18 prosent lavere ledighet sammenlignet med samme måned i 2017. Regnet i antall utgjorde dette en nedgang på til sammen 102 personer, sier Emilsen.

Fortsatt størst stillingstilgang innen helse, pleie og omsorg

I Hedmark var det i april måned en tilgang på 1 053 ledige stillinger. Flest nye ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 262 stillinger.

– Innen bygg og anlegg var det en tilgang på 157 ledige stillinger denne måneden. Samtidig viser resultatene fra årets Bedriftsundersøkelse i Hedmark at det er mangel på anleggsmaskinførere og mange ulike fagarbeidere innen denne yrkesgruppen. Dette bekrefter at etterspørselen etter denne yrkesgruppen er stor i fylket vårt, avslutter Emilsen. Han opplyser at resultatene fra årets Bedriftsundersøkelse blir offentliggjort torsdag 3.mai.

35 prosent økning i våler

Tallene for Solør:  

Grue - 57 helt ledige, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken, det er 2 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 4 prosents økning.

Åsnes - 83 helt ledige, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken, det er 2 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 2 prosents økning.

Våler - 73 helt ledige, noe som tilsvarer 4,1 prosent av arbeidsstyrken, det er 19 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 35 prosents økning.