• KAMPEN MOT VINDKRAFT: Hogne Hongset er i mot vindkraft på land. Han holde foredrag om hvorfor dette er skadelig for naturen. (Foto: Privat).

Foredraget handler om energihistorien til Norge, fra det første vannkraftverket ble satt i drift i 1885. Hongset vil også forteller om energiskiftet i 1990 med energiloven, som gjorde strøm til et kommersielt produkt. 

- I dag har vi kommet dit at vår strøm som produseres her i landet, ikke nødvendigvis bare blir brukt av nordmenn. Vi selger mye strøm til utlandet, og dette gjør at strømprisene går opp. I dag er prisen så høy, at vindkraft nå kan bygges uten subsidier. Noe som igjen utløser voldsomme skader i urørt natur, hevder Hognsets.

Han mener foredraget vil bidra til økt forståelse og kunnskap om vindkraftutbygging på land, og om dens negative sider. 

- Humbug!

- Dette er et viktig foredrag fordi det også avslører humbugen i påstandene om at vindkraft på land i Norge trengs for det grønne skiftet. Det sies også at dette må til for at vi skal bli «Europas batteri». I realiteten er vindkraft i Norge et rent kommersielt spill om store verdier. Noen blir rike, og naturen betaler, sier Hognsets.

Mange mener at utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk på Finnskogen er et unødvendig og tvilsomt prosjekt. Bente Rudberg i «Levande Finnskog ut vindkraft» forteller at uerstattelige natur- og kulturverdier og kulturlandskap endres og ødelegges for all fremtid.

- NVEs fleksible konsesjonsordning bør endres snarest. Det er økt motstand mot vindkraft på land. Det er viktig at man leverer innspill på NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Jeg håper foredraget gir økt bevissthet når stemmeseddelen leveres, sier Rudberg.