Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Onsdag 28. august inviterte Våler pensjonistforening til møte om temaet på Heia Hotell, og Bernhard Caspari hos Fylkesmannen kom for å snakke om fremtidsfullmakter.

- Det handler om å ta vare på verdiene sine dersom hukommelsen svikter eller du blir dement. Særlig eldre bør være opptatt av temaet, og en bør skrive en fremtidsfullmakt i god tid før det er for sent, sier Arne Thobru i Våler pensjonistforening.

Store verdier

Thobru viser til at Norge har blitt et rikt land, og at mange har store verdier. I form av både eiendom og andre gjenstander.

- Vi lever lenger enn før, men mangle opplever dessverre å bli demente før de dør. Ofte kan det være en lang periode folk lever som demente. Da er det greit å vite at verdiene og interessene blir tatt vare på slik en ønsket før en kom i en slik situasjon, sier Thobru.

Selvsagt kan det handle om eiendom og store verdier, men også de små tingene kan blinkes ut i en fremtidsfullmakt.

- For eksempel kan det være noe så enkelt som at dersom du havner på sykehjem, så vil du ha en flaske rødvin på lørdagene, sier Thobru.

Fikk ikke hjelpe mor

Som eksempel trekker han frem en sak hvor regelverket stoppet døtrene fra å hjelpe mor i beste mening. Mor var dement, og hjemmet trengte en opprusting. Døtrene ønsket å selge hytta for å finansiere det, men ettersom moren ikke var i stand til å gjennomføre en slik salgsprosess stoppet det seg.

- Eiendomsretten og arveloven gjelder. Arveloven trer først i kraft når du er død. Dermed fikk ikke døtrene solgt hytta for å hjelpe mor, selv om det var i beste mening, sier Thobru.

Nå håper han at mange lar seg interessere for temaet, og kommer til Heia Hotell for å høre mer om det onsdag 28. august. Som vanlig blir det også underholdning og utlodning. Musikken er det Bjørn Spellemann Hansen som sørger for.