Norconsult la tirsdag ettermiddag frem seks ulike forslag til ny skolestruktur i Hedmark. Utredningen var bestilt av fylkeskommunen, og skal gi en pekepinn på hva Norconsult mener er den beste måten å stake ut en ny kurs for den videregående utdanningen i fylket på.

I tre av fem forslag er den videregående skolen i Solør rammet. Mest overraskende er det at Norconsult foreslår Storhamar videregående skole nedlagt i fem av seks forslag.

Av de seks forslagene som Norconsult la frem tirsdag er det forslag nummer fem som utredningsselskapet anbefaler fylkeskommunene å gå for.

Det innebærer nedlegging av Storhamar. I tillegg flyttes Nordstumoen og Sønsterud til Jønsberg, og tilbudet på Flisa flyttes til Våler, melder NRK.

- Solør videregående skole viser til resultater over gjennomsnittet i et område som har generelt sett lavere snitt som utgangspunkt fra 10. trinn. I tillegg er frafallet mindre enn andre steder. Nylig ble skolen vekta som 5. best i Hedmark av Aftenposten. Det er derfor uforståelig at flere av forslagene gjengitt i Norconsult sin rapport omhandler kutt i Solør, sier Kristian Botten Pedersen, som er varaordfører i Åsnes.

Klar for kamp

Botten Pedersen og Venstre er klare for å ta kampen, og startet dette arbeidet allerede i fjor høst. For det å beholde skolene er viktig for regionen.

- Åsnes Venstre startet kampen for å opprettholde tilbudet allerede i fjor høst, og vil intensivere det arbeidet mot sommeren og utover høsten. Det er utrolig viktig, for ikke å si helt nødvendig for Hedmarks fremtidige utvikling, samt næringsliv og lokalsamfunn i Solør at den videregående skolen styrkes, og ikke kuttes, sier Botten Pedersen.

Dersom fylkeskommunen går for dette forslag vil det bety at det er slutt for videregående opplæring på Sønsterud og Flisa, og at all videregående opplæring i Solør legges til Braskereidfoss.

En viktig årsak til at det må gjøres endringer i de videregående skolene i Hedmark, er at det blir færre elever i framtida. En beregning konsulentselskapet har gjort, med bakgrunn i befolkningstallene til SSB, viser at det blir 543 færre 16-18-åringer i Hedmark i 2023 i forhold til i dag.