• KLIMAKAKE: Ivar the Cakemaker hadde selvsagt laget en kake til temaet.

I underkant av 50 personer deltok på vær- og klimamøtet som ble arrangert av Åsnes og Våler Venstre. Per Ove Leistad og Kristian Botten Pedersen ønsket å rette fokus mot vær- og klimaforandringene som alle snakker om, og invitere noen eksperter på området for å få mer informasjon om konsekvenser for Innlandet og Solør. 

- I fjor var det både lang og fin vinter, flom og så ekstremtørke med kun noen få måneders mellomrom. Det er ingen tvil om at forandringene er her allerede, og vi ville vite litt mer om hva vi kunne forvente oss fremover, sier Leistad og Botten Pedersen. 

De to er fornøyde med at i underkant av 50 personer tok turen, men hadde håpet at flere av de lokale politikerne tok turen.

- Jeg syns det er både synd og merkelig at ingen av de som sitter i kommunestyret i Åsnes eller som står til valg til høsten, faktisk dukket opp, sier Kristian.

Lokal handlingsplan

De ble spesielt invitert på bakgrunn av at vi jobber med en lokal handlingsplan for klima og miljø i disse dager. Vålers kommunestyre var noe bedre representert, med Pensjonistpartiet, SV og Venstre.

Det stod verken på foredragsholderne eller på bevertningen for de som dukket opp. Fra meteorologisk institutt deltok Ketil Tunheim, og han svarte følgende på spørsmål på om klimaendringene er menneskeskapte:

- Klimaendringene vi opplever i dag kan ikke forklares med bare naturlige endringer. Analyser av satellittdata viser at det er 99.99997 prosent sikkert at vi har en global oppvarming som følge av menneskelig aktivitet i nyere tid.

Han kunne også fortelle at vi allerede har registrert én grads oppvarming i Norge siden normalperioden 1961-1990. På Svalbard er oppvarmingen enda høyere.

- Det blir varmere og våtere i det meste av landet, og vi kan få stadig større problemer med flom og skred i årene som kommer, sier Tunheim. 

Kan bli kritisk allerede i 2050

Thomas Cottis, Høyskolelektor for landbruk og klimakunnskap ved Høyskolen Innlandet slo fast følgende for forsamlingen: 

- Utslippene i klimagasser i 2019-2039 avgjør om det enten blir problematisk å være menneske i 2050, eller om det blir håpløst å være menneske i 2050. 

Han oppfordret derfor alle til å kontakte sitt politiske parti, uavhengig av hvilket det er, og mase på at de måtte sette klimaspørsmålet høyere på agendaen. 

Til slutt fikk Otto Langmoen fra Åsnes kommune og Anne Kristine Rossebø muligheten til å fortelle litt om hvordan kommunene jobbet med å både redusere klimarisiko, men også klimakonsekvensene for innbyggere i Solør. 

- Du skal ikke se bort ifra at vi lager et oppfølgingsmøte til dette, slår Leistad og Botten Pedersen fast. 

Selvsagt hadde Ivar the Cakemaker fått oppdrag om å lage en klimakake, noe han gjorde med glans også denne gangen!