• SALTSTEIN: Ku med kalv på saltstein (alle foto: Terje Husebæk).
  • TVILLINGER: Dette er nok et par tvillinger som var ute etter «snacks».
  • ELGOKSE: Fin okse som også var innom saltstein.

Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesjuke, er en dødelig hjortesykdom som ble oppdaget i Norge for første gang i april 2016. En midlertidig forskrift med tiltak for å hindre spredning av sykdommen ble fastsatt i juli 2016. Endringen innebærer at det nå er forbudt å legge ut fôr eller saltstein til hjortevilt i hele landet. Forbudet gjelder også villsvin dersom hjortedyr benytter fôringsplassen.

Fra og med 31. juli gjelder forbudet over hele landet og det er et varig forbud.

- Det har ikke blitt funnet noen forekomst i vårt distrikt, hittil er det «kun» to funn på elg i Selbu-området. Det er tatt over 7.500 prøver i hele landet, men på elg er det de to i Selbu som er funnet. Nå fant de muligens to nye forekomster på reinsdyr i forrige uke, prøvene er sendt inn og vi får vel en endelig beskjed denne uka. Nå er det vel totalt 5-6 funn på rein, men det er ikke funnet på hjort eller rådyr, forteller viltforvalter i Åsnes og Våler, Pia Knøsen Lund. 

- ble tatt over 200 prøver i fjor

I fjor var både Åsnes og Våler med på en prøveordning for å sende inn prøver. 

- I Våler ble det sendt inn 66 prøver, mens tallet i Åsnes var 142 under elgjakta. I tillegg tas det prøver av alt fallvilt og de blir sendt inn fortløpende. Det er en hjerneprøve som blir sendt inn til Mattilsynet, jegerne ble kurset i fjor og det gikk veldig bra. Hvis det viser seg noe på prøvene, kommer Mattilsynet og destruerer både kjøtt, skinn og bein, forteller Knøsen Lund. 

Alle kommuner var ikke med i fjor, verken Elverum eller Trysil deltok.

- Vi vet jo ikke om det kan finnes CWD der, da de ikke var med på prøveprosjektet. I Åsnes og Våler var det bare de 10 første dagene som det ble tatt prøver. Det er fortsatt mye som ikke er kjent rundt sykdommen, og CWD på rein og elg har vist seg å være litt forskjellig. De to elgene det ble påvist på, var 13 og 14 år gamle og kanskje er dette en «aldringssykdom» som vi ikke har visst om? Det er jo sjelden elgen blir så gammel, så det er fortsatt mye vi ikke vet om sykdommen, forteller Knøsen Lund.

CWD er mest utbredt i USA og noe i Canada, mens i Europa har det ikke blitt mange funn foreløpig.

- I Sverige har de såvidt startet med prøvetaking, men de har ikke gjort noen funn. Men de har jo heller ikke lett etter det før nå, sier Knøsen Lund.

kan gis dispensasjon grunnet trafikksikkerhet

Det har vært en ganske vanlig praksis for de fleste jaktlag å sette ut saltstein.

- Mange har satt opp saltstein til viltkamera og jeg vil vel tro at de fleste jaktlag har hatt noen saltstein ute i terrenget sitt. Når det gjelder fôring har det vært organisert gjennom driftsplanområdene, og Nordre Finnskog elgregion på Åsnes Finnskog fikk også dispensasjon til fôring i fjor. Det har vært «enkelt» å få dispensasjon med tanke på trafikksikkerhet, men jeg tror kanskje det blir vanskeligere til vinteren, men det er opp til Mattilsynet, sier Knøsen Lund. 

Det har ikke har kommet noen endelige retningslinjer for prøvetaking under årets elgjakt.  

- Om det blir innsamling av prøver i år, har vi ikke fått noen endelig beskjed om foreløpig. Det skal i alle fall fortsatt tas prøver av alt fallvilt, i tillegg til de dyrene som blir levert gjennom viltbehandlingsanlegg og slakteri. Det er i alle fall viktig at alle følger forskriften og vi må alle ta ansvar, sier Pia Knøsen Lund, viltforvalter i Åsnes og Våler.  

Slik lyder hele forskriften, som altså trådde i kraft 31.juli i år:

§ 6. Forbud mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr

Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr.

Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til

a) kortvarig fôring i forbindelse med merkings- og forskningsprosjekter.

b) kortvarig nødfôring i områder der Chronic Wasting Disease ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer.

c) planmessig fôring i en begrenset periode av hensyn til trafikksikkerhet i områder der Chronic Wasting Disease ikke er påvist. Det må dokumenteres at andre relevante offentlige instanser har konkludert med at andre trafikksikkerhetstiltak ikke kan erstatte fôringen og at fôringen er nødvendig. Det må også dokumenteres at plan for nedtrapping av fôring er utarbeidet og at trekkruten dyrene bruker sannsynligvis ikke går gjennom områder der Chronic Wasting Disease er påvist.

Den som fôrer dyrene skal holde fôringsplassene under observasjon for å oppdage syke dyr.

Forbudet mot slikkesteiner gjelder kun for steiner som legges ut etter forskriftens ikrafttredelse.

Merk at det fortsatt kan søkes om foring av hjortevilt.