• BIDRAR: Sverre Viggen har fulgt Kjellmyra IL gjennom jobben i Østlendingen i flere tiår. Viggen skal bidra til bokproduksjonen som er i gang.

28. februar 2018 er Kjellmyra IL 100 år. Det skal markeres på flere måter, og planleggingen er nå i gang. En egen komité som jobber med jubileumsbok er satt, og nå håper de flere kan bidra med særlig bilder fra idrettslagets historie.

Historien bak idrettslaget og Kjellmyra forøvrig henger sammen, og derfor ønsker idrettslaget også å vie mye plass til historien bak Kjellmyra og det lokale næringslivet her.

- Det har vært utrolig mye privat næringsliv i Kjellmyra-området. Da vi nå skulle i gang med bokproduksjon ønsket vi å inkludere mer enn bare idrettslagets historie, og inspirasjonen til dette fikk vi i boka som Flisa Trykkeri ga ut til sitt jubileum. Der tok de inn historien til Flisa, og produktet ble veldig bra, sier Bjørn Ola Bakken.

Ville ikke klart seg uten næringslivet

Uten det lokale næringslivet på Kjellmyra ville heller aldri idrettslaget blitt etablert eller klart seg så bra som det har gjort.

- Vi trenger næringslivet for å holde idrettslaget i gang. Slik var det da, og slik er det nå, sier Roy Erik Myrvang, som er leder i idrettslaget i dag.

Det er mange som medvirker til bokproduksjonen som nå er i gang, og Bjørn Ola Bakken må kunne kalles primus motor i dette arbeidet. I tillegg har de fått med seg Sverre Viggen som har fulgt idrettslaget tett gjennom jobben i Østlendingen.

- De siste 50 årene har jeg nok litt peiling på. Det blir å lete frem gamle bilder i arkivet, og da må jeg nok finne frem filmrullene. De digitale bildene kom jo ikke før på 1990-tallet, sier Sverre Viggen.

Opprykket et høydepunkt

Av høydepunkter for 100-årsjubilanten trekker bokkomiteen frem opprykkskampen mot Strømsgodset i 1963. Da rykket Kjellmyra opp til det som tilsvarer 2. divisjon i dag.

- Vi hadde mange store arrangementer. For eksempel sommerskirennene var populære, og vi hadde mange store navn her. For eksempel Gjermund Eggen som var her den gang, sier Bakken.

Boka vil bli mellom 350 og 400 sider, og omlag halvparten er viet til idrettslagets historie. Flisa Trykkeri skal stå for trykk, og målet er at boka skal være ferdig til julegavehandelen 2017. Opplaget blir 1.000 eksemplarer.

- Nå håper vi at de som sitter med materiell som kan være viktig å få foreviget tar kontakt med oss, sier Bakken.

Kjellmyra IL har i dag 351 medlemmer, og 220 av disse er aktive. Medlemsmassen har gått noe ned med årene, men ledelsen i idrettslaget er slett ikke bekymret for fremtiden på Kjellmyra.