Svenskenes planer om å bygge vindmøller i Mangslidsberget på Finnskogen får mange på norsk side til å reagere. Grue Arbeiderparti er sterkt bekymret for etablering av vindmøller i sårbar og unik norsk natur. Det er en skepsis Venstre-politiker og varaordfører i Åsnes, Kristian Botten Pedersen, støtter fullt ut.

- Venstre er opptatt av miljøvennlig energiproduksjon, men vi vil også ta vare på viktig natur. Dette er alltid et dilemma, og hadde det vært opp til meg kunne vi gjerne hatt flere vindmøller. Men ikke på Finnskogen! Sier Botten Pedersen.

Han viser til det gode omdømmet Finnskogen har for tiden som turistdestinasjon, og mener at inngrepet i naturen for å etablere slik vindmøller er så omfattende at det vil ødelegge Finnskogen som reisemål.

- Heller på Kjølaberget

- Jeg sa til folk på jobb som tull at jeg heller vil ha vindmøller på Kjølaberget enn Finnskogen. Litt alvor er det i det også, men jeg forstår jo at så nærme tett bebygd område kan vi ikke ha vindmøller, sier Botten Pedersen.

Han trekker frem Vestmarka i Åsnes som et området godt egnet for vindmøller. En stor fordel vil det være at vegnettet vil måtte rustet opp i forkant av en slik etablering. Kanskje kunne det være en mulig løsning for bedret Solør-Odals veg?

Selv har han bodd i Spania, og reist mye i Europa. Å se vindmøller i horisonten er ikke uvanlig, og slik mener han det gjerne må være i Norge også.

- Det gjør meg ingenting. Men inngrepet på Finnskogen er jeg i mot. En skal ikke verne mot slik industri, men dette blir å ta det til et helt nytt nivå, sier Botten Pedersen.

Han mener informasjonen fra svensk side ikke har vært god nok, og er glad for at høringsfristen i saken nå er utsatt.