Tall for 1. halvår fra SSB viser at folketallet synker i alle de tre Solør-kommunene. 

Den totale nedgangen er størst i Våler, hvor folketallet har gått ned med 30. I Grue er nedgangen på 21, mens det i Åsnes er minus 1. Totalt er det en nedgang på 52 innbyggere i Solør. 

En av de største årsakene er at det dør flere enn det blir født, og det har sammenheng med at folk i Solør blir eldre og eldre. For Solør dør det tilsammen 71 personer flere enn det blir født.

Ser vi litt bak tallene, så har både Grue og Åsnes en positiv nettoinnflytting (inkludert inn- og utvandring). Grue med 3 og Åsnes med 38, mens Våler mistet 22 innbyggere grunnet flytting.

- flere flytter inn enn ut!

Ordfører i Grue, Wenche Huser Sund, er likevel positiv til tallene.

- Det dør flere enn det blir født i Grue, og det er fordi vi har så mange eldre i kommunen. Det er godt å bli gammel i Grue, og de eldre er en ressurs. Det flytter stadig nye mennesker hit og det er også barnefamilier som kjøper hus og flytter tilbake. Den gode jobben vi gjør med det, skal vi absolutt fortsette med. Det flytter flere hit til Grue, enn det flytter folk ut og det er kjempepositivt! sier en engasjert ordfører.

Hus selges over takst, men ordføreren ønsker seg også flere sentrumsnære boliger.

- Det har vært hus til salgs fra 300.000 kroner og oppover, og da tiltrekker det kanskje seg folk som ikke er i jobb. Det er veldig viktig at vi tiltrekker oss folk som er i jobb, ellers går det utover kommuneøkonomien. Jeg kunne tenkt meg at det ble bygget enda flere nye boliger, men da er vi også avhengige av at det finnes jobber til de som vurderer å flytte hit. Nå har det vært flere interessante jobber ledige, og det trekker ressurssterke folk til bygda, ofte barnefamilier, sier Huser Sund.

Ordføreren har også et ønske om et lokalt bemanningsbyrå og vikarbyrå.

- Jeg ønsker at vi kunne hatt et lokalt bemanningsbyrå, og gjerne vikarbyrå, som var lokalisert i Solør. De kunne jobbet enda mer for Solør og da vil de også kjenne Solør på en helt annen måte, enn byråer i Oslo og på Kongsvinger. Det tror jeg hadde vært bra for Solør, sier Wenche Huser Sund.

- finnes ingen kortsiktig løsning

Ordfører i Våler, Lise Berger Svenkerud, er tydelig på at kommunen må holde fast på den kursen som er lagt.

- Vi har den alderssammensetning vi har, og det er en utfordring i seg selv. Det finnes det ingen kortsiktig løsning, vi har mange eldre i kommunen, og jeg tror heller ikke på at det skal bli noe voldsom oppgang i antall fødsler i den nærmeste framtid. Vi må fortsette jobben med å få flere innflyttere og da innflyttere som skal jobbe, enten her i kommunen eller pendle til Elverum for eksempel, sier Svenkerud.

For å tiltrekke seg innflyttere, er det mye som kan gjøres.

- Det er viktig at vi har en god skole, som gjør at vi blir attraktive for barnefamilier. Det samme med idrettslag, som viser at vi har folk i bygda som står på og vil det beste. Det viste også Vålerdagene nå i helga, det er også en god markedsføring for bygda vår, forteller Svenkerud.  

Ordfører i Åsnes, Ørjan Bue, er på reise og kommenterte tallene kort.

- I fjor gikk tallet ned med 127, så «bare» 1 i minus er jo vesentlig bedre. Problemet er at det fødes for få unger, mens antallet som dør er høyt. Det som «redder oss», er at flere flytter inn enn ut, og det er jo alltid positivt med nytt blod, sier Bue.