5.000 jegerne melder inn skutt elg i denne løsningen, og resultatet vises umiddelbart i en egen kartvisning på http://elgbors.statskog.no. Statskog forvalter elgjakt i store deler av landet med en kvote på drøyt 1.600 elg, og det er jakta i disse områdene som vises i løsningen.

- Nettbrett og jakt hører sammen, fordi vi har digitalisert og forenklet rapporteringssystemene. Og når vi først har informasjonen digitalt, kan vi også lage en slik publikumsløsning, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Hvilket jaktfelt har skutt elg?

Elgbørsen viser i hvilket jaktfelt elgen er skutt. I tillegg er det informasjon om tidspunkt, type dyr og slaktevekt.

- Det er en ekstraservice vi kan gi relativt enkelt når jaktsystemene er digitalisert. Men det gir også en åpenhet rundt jakt som kan bidra til å ta bort grunnløse spekulasjoner om hva som blir skutt og ikke der Statskog forvalter jakt på vegne av fellesskapet, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad.

Norge har verdens tetteste elgstamme, og jegerne bidrar til å regulere stammen gjennom den årlige jakta. Det gjør at stammen holdes på et bærekraftig nivå.

Gjennomsnittlig slaktevekt på elgen er om lag 135 kilo. Storviltjegere hos Statskog tar ut over 200 tonn prima viltkjøtt i løpet av høsten.

Kilde: Statskog