Åsnes kommune skriver følgende på sine hjemmesider lørdag 12. mai: 

NVEs prognoser pr. 12. mai tilsier at vi i Åsnes er på veg mot en flom som ligger nær opp til en tjueårsflom. Pr nå tilsier prognosene at flommen kulminerer i løpet av lørdag ettermiddag. Nedbørmengdene vil være avgjørende for den utviklingen.

Kommunens kriseledelse følger situasjonen tett.

Dersom du bor i utsatt områder må du følge med i media og/eller varsom.no.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Åsnes kommune på følgende telefonnummer:

Beredskapskontakt: 92667375
Beredskap tekniske tjenester:  91599235

Status lørdag klokka 17.10 fra NVE: 

Flommen er i ferd med å kulminere der det hittil har vært verst. Flommen har nå kulminert i Glomma ved Elverum og i Gudbrandsdalslågen ved Losna nær rødt nivå, og vannstanden er på vei ned. Vannstanden i Mjøsa stiger raskt. 

- Vannføringen er i ferd med å kulminere der flommen har vært verst, men øker nå i de nedre delene av vassdragene, sier vakthavende hydrolog i NVE, Elise Trondsen.  

Vi fraråder publikum å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 

- Vi følger situasjonen nøye og oppdaterer prognosene i samarbeid med regulanter i Glomma/Lågen og i Drammensvassdraget, tilføyer Trondsen i NVE

Både erosjon i vassdrag og rask senkning av vannstanden etter flom kan stedvis utløse mindre utglidninger langs vassdraget.

- I områder i med marine avsetninger og spesielt hvor det er kartlagt kvikkleire, er det viktig å varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser, sier Mads-Peter Dahl, jordskredvakt i NVE.

Situasjonen i de store vassdragene som er mest utsatt:

Trysil: 

Vannføringen ved Nybergsund er 549 m3/s kl 14. 
Dette er i øvre del av det oransje nivået, noe større enn 20-årsflom. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye snø som er igjen, men det ventes kulminasjon under 2014-nivået, som var 650 m3/s (5,8 m).

Glomma:

Vannføringen i Glomma ved Elverum
 har kl 15 avtatt med 100 m3/s siden kulminasjonen sist natt og er nå 2290 m3/s, fortsatt litt over 2013-nivået som var ca 2270 m3/s. 

Vannføringen ved Norsfoss
 er fortsatt økende, 2370 m3/s kl 15 og vannstanden ved Skarnes stiger med ca 1 cm pr time, 134.29 kl 14.

Neste oppdatering av statusoversikten kommer lørdag kveld i følge NVE.