Onsdag ble det kjent at Breiband.no kjøper Nextnet på Flisa. Selskapet ble etablert som Brednett Solør i 2002, og hensikten den gang var å få fart på bredbåndsutbyggingen i Solør. Daglig leder i Breiband.no, Jan Tore Dannemark, forteller at det skal satses videre i Solør.

- Vi har en strategi på å bygge radiobredbånd rundt omkring i distriktene i Norge. I dag er vi inne i 150 kommuner, og markedet for radiobredbånd er stort. Mest sannsynlig er det ti prosent av landets befolkning som vil ha problemer med å få fiberbredbånd. I disse tilfellene er radiobredbånd et godt alternativ, sier Dannemark.

Dagens Nextnet-kunder vil bli ivaretatt, og Dannemark har en klar målsetning om å beholde disse som kunder. Fra mandag 20. mars er det Breiband.no disse skal forholde seg til.

- Over tid blir nettet oppgradert Det blir bedre hastigheter, og vi ønsker å bre nettet rundt til andre områder, sier Dannemark.

Bedre kundeservice

I dag har Nextnet satt bort kundeservicen til et eksternt selskap. Dannemark forteller at dette blir det endring på nå.

- Kundesenteret blir nå betjent hos oss, og nettet vil bestå på kort sikt som i dag. At vi betjener kundesenteret internt vil gi kundene en bedre service, sier Dannemark.

Det er tre ansatte ved Flisa-kontoret i dag. De jobber som teknikere, og alle tre blir med videre som ansatte i Breiband.no.

- De fortsetter på samme vilkår som i dag, og det betyr ingenting for de i første omgang. Planen er å ha de ansatte med videre, og vi har ingen planer om å endre på dette på kort sikt, sier Dannemark.

Når det gjelder Nextnet sitt fysiske Flisa-kontor i andre etasje hos Extra er det heller ingen planer om endring. Kontoret vil bestå her.

- Det vil det. Over tid må vi vurdere hva vi skal gjøre, men det er ingen planer om å endre dette på kort sikt, sier Dannemark.

Han vil ikke spekulere i hvordan det ser ut om fem år.

- Det kan jeg ikke si noenting om. Om fem år vet vi lite om hva som skjer i det hele tatt, sier han.