Det var godt oppmøte fra medlemmene i Flisa AIL på årsmøtet onsdag kveld, selv om det selvsagt burde vært enda flere. Gledelig var det også at flere av de yngre aktive medlemmene møtte opp. 

Antall registrerte medlemmer var 546 ved årsskiftet, og årsregnskapet for 2016 viste et underskudd på 106.000 kroner, mot et overskudd på 545.000 året før. 

Forklaringen på underskuddet, er enkel:

- Dette var et kalkulert underskudd, grunnet et oppussingsprosjekt på Bjørkheim. Det var helt nødvendig med utbedringer av tak, vegger og vinduer. Vi hadde budsjettert med ca 400.000 kroner til dette arbeidet, men som det ofte blir med slike prosjekter, avdekkes det flere feil og mangler underveis og det blir dyrere enn planlagt. Styret vurderte fortløpende kostnadsøkningene underveis, sett opp mot hva vi mente var forsvarlig og hensiktsmessig, forklarer styreleder Tore Huuse Øwre.

skal gå i overskudd i 2017

Regnskapet kunne vist et overskudd:

- Vi kunne valgt og fordelt noen av kostnadene på 2017, men vi valgte å ikke gjøre det, og heller ta hele kostnaden på 2016 og da ende med et underskudd, sier Øwre.

Budsjettet for 2017 skal gi et overskudd på rundt 120.000 kroner, det er en forbedring av resultatet fra 2016 på rundt 230.000 kroner. Hva er planen for å få til dette?

- Det er egentlig enkelt, i 2017 skal vi ikke koste på Bjørkheim 700.000 kroner. Vi skal også selge flere billodd med trekning på Solør Martn, som vi starter med nå hvert øyeblikk, og målsetningen er at vi skal selge billodd for minst 450.000 kroner, sier Øwre.

Selv med underskudd for 2016 og en fortsatt betydelig gjeld, mener Flisa AIL at de har god kontroll på økonomien:

- Ja, absolutt. Vi har en god avtale med Sparebanken Hedmark, og vi har nå startet å betale renter igjen, slik avtalen var. Vi opplever at gjelda vår er under kontroll og vi mener at vi har en sunn og god økonomi, sier Øwre.

forslag om omorganisering

Til årsmøtet kom det inn et forslag om omorganisering av gruppestrukturen:

- Forslaget var å fjerne den tradisjonelle gruppestrukturen, med eget styre for både håndball, fotball yngres, turn og idrettsskolen, og da samle dette i felles sportsstyre. Dette kom nok litt for fort på årsmøtet, og ettersom styret heller ikke helt vet veien videre, så valgte vi å drive 2017 som vi har gjort, men at vi kommer i gang med en prosess for å se på ny organisasjon, forteller Øwre.

Du hadde sagt ja til gjenvalgt. Hva er din motivasjon i disse tider da det er vanskelig å få med folk til å stille i verv og på dugnad?

- Jeg synes dette er utrolig inspirerende! Vi hadde en opptelling av hvor mange aktive vi har i løpet av ei uke, og det er altså over 500 aktive. Det er ganske stor aktivitet for et lite idrettslag på bygda, og det er moro å se idrettsgleden både inne i Åsneshallen og ute på våre anlegg og i gymsaler vi låner. Ungene trives og utvikles, og blir veiledet av gode instruktører og trenere. Skal vi bo i dette distriktet, må vi "brette opp armene og stå på ", for å ha gode tilbud - det er ingen ting som gjør seg selv, sier den gjenvalgte lederen.

vil ha med flere gode hjelpere

Å skape gode tilbud, handler bare om én ting:

- Det er hard jobbing, og heldigvis er det mange som bidrar og gjør en god jobb. Det skulle selvfølgelig vært enda flere som bidro, men jeg tror flere kvier seg for våre tilbud er så gode - at de er redd de ikke strekker til. Men vi ønsker engasjement og vi ønsker folk som bidrar, det er utrolig mange arbeidsoppgaver vi trenger hjelp med, som man ikke trenger å være utdannet trener eller instruktør for å bidra til, oppfordrer Øwre.