Flere steder på Kirkenær preges i disse dager av ulike byggeprosjekter. Aller størst er aktiviteten ved Grue Alders og Sykehjem, hvor det bygges hele åtte nye boenheter over to etasjer. Noe arbeid utføres også i den eksisterende fløyen, som blant annet får ny himling og nytt ventilasjonsanlegg.

- Prosjektet ble påbegynt i desember og skal etter planen ferdigstilles i juni. Det gjenstår en god del arbeid, men vi nærmer oss, forklarer Jan Ivar Skjæret i Våler Bygg, som vant anbundskonkurransen. 

Kommer mange til gode

Sluttregningen for prosjektet kommer på nærmere 15 millioner kroner, og kommer flere lokale entreprenører til gode. 

- Ingeniør Øyvind Pedersen AS står for det rørfaglige, mens Arneberg og Lund Elektriske står for elektrikerarbeidet, i følge Skjæret. 

Også i Grue rådhus er det gjort, og skal gjøres flere viktige endringer i tiden som kommer. 

- Det skal bygges nytt kontorlandskap i første etasje, i tillegg byttes også vinduene. Det bygges også nytt bibliotek. Prosjektet skal etter være ferdig til Litteraturfestivalen i oktober, sier Skjæret. 

Etter en tyngre periode med mye byggearbeid kan ansatte og politikere i Grue etter hvert ta i brukt flotte og moderne lokaler. 

- Det er ingen tvil om at begge prosjektene er etterlengtet hos både beboere og ansatte på sykehjemmet og hos ansatte og politikere på rådhuset. I dag har man gamle kontorlokaler med murvegger i 50-tallstil. Disse blir byttet ut med moderne glassvegger, opplyser han. 

Stort i Kongsvinger også

Våler bygg har også et stort prosjekt på gang i Kongsvinger, hvor det skal bygges et helt nytt Amfi ned mot Glomma. Her er tre mann sysselsatt en god stund fremover. 

2015 ble et godt år for familiebedriften, som omsatte for hele 57 millioner kroner, som er ny rekord. Skjæret har likevel ingen tro på at rekorden vil bli passert i år.

- 2015 var et veldig godt år for oss, men jeg tror det vil gå noen år før vi får ett nytt toppår slik vi så i fjor, mener han. 

Våler Bygg sysselsetter 33 årsverk daglig, hvorav 21 er faste ansatte og 12 årsverk er innleid arbeidskraft. Pågangen er fortsatt stor for Våler-bedriften.