Ved utgangen av 2016 var det 62 helt arbeidsledige i Grue, 80 i Åsnes og 46 i Våler. Trenden er positiv for hele Hedmark fylke, og særlig i Åsnes er det store forbedringer på gang. For siden desember 2015 er det 30 flere som nå er i arbeid enn året før.

Mens Grue og Åsnes har fått henholdsvis 14 og 30 flere i arbeid, har tallene i Våler forverret seg. Her var det 9 flere arbeidsledige ved utgangen av 2016 enn i 2015. For Hedmark i helhet har tallene sett bra ut over lang tid nå.

- Nå har ledigheten i Hedmark hver måned i over to år vært lavere enn i tilsvarende måned året før, sier en fornøyd fylkesdirektør Bjørn Lien.

Den sesongjusterte ledigheten sank også i desember. Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark, sammen med Finnmark, den største nedgangen i bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak.

- Spesielt gledelig er det at de store kommunene våre, bortsett fra Kongsvinger, er blant disse, sier Lien. Alvdal hadde lavest ledighet i fylket med 0,6 prosent, mens Eidskog hadde høyest med 3,3 prosent. Størst nedgang i ledigheten i forhold til i desember i fjor hadde Åmot med 33 prosent, sier Lien.

Selv om mange fortsatt var arbeidsledige ved utgangen av 2016 er fylkeslederen optimist.

- Vi har et godt arbeidsmarked her i innlandet, vi ser at det er ledige jobber innen mange bransjer. Det betyr at arbeidssøkere har gode muligheter til å skaffe seg en jobb, sier Lien.