Ved utgangen av mai var det registrert 1.910 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,6 prosent.

– Ledigheten i Hedmark var dermed 10 prosent lavere enn i samme måned i fjor, sier fylkesdirektør Bjørn Lien i NAV.

For Solør-kommunene sin del var det 174 helt arbeidsledige ved utgangen av mai. Disse fordeler seg med 56 i Grue, 82 i Åsnes og 36 i Våler. Dette var samlet en forbedring på 25 fra samme periode året før.

Lavest i Alvdal

Også denne måneden var ledigheten lavest i Alvdal med 0,4 prosent, mens ledigheten var høyest i Trysil med 4,1 prosent. Dette skyldes at skisesongen der er omme og at mange av dem som hadde jobb tilknyttet denne, nå har meldt seg ledige.

- Alle de fire kommunene på Hedmarken hadde en ledighet på under 2,0 prosent denne måneden. Hamar var lavest av dem med en ledighet på 1,6 prosent. Det er svært positivt at arbeidsmarkedet i den mest befolkningstette delen av fylket vårt er så godt, sier Lien.

I Hedmark var det i løpet av mai måned en tilgang på 843 ledige stillinger. Dette er på samme nivå som i mai i fjor. Størst stillingstilgang var det innen helse, pleie og omsorg med 180 nye stillinger. Innen undervisning var det 129 nye ledige stillinger denne måneden.