Solør Hus har kjøpt ei tomt på Nedre Kjølen sentralt på Flisa, som de planlegger å bygge ut med 18 leiligheter som er tilrettelagt for eldre. Utbyggingen er et samarbeid med KOBBL. 

- Målgruppa er 70 år og eldre. Gjennom samarbeidet med KOBBL planlegger vi å kunne tilby relativt rimeligere leiligheter enn det som finnes på markedet i dag. Det skal være boliger med en rimeligere inngangspris, som et tilbud til folk flest - ikke bare til de som har god økonomi. Det er mye spredt bosetting i vårt distrikt og vi antar at det er mange eldre som etter hvert vil bo mer sentralt og samtidig ha en enkel bolig. Det blir et leilighetskompleks på inntil 18 leiligheter i 4 etasjer, som vil ligge i nær tilknytning til omsorgsboligene som Åsnes kommune skal bygge. Leilighetene vil være fra snaue 50 kvadratmeter til ca 60, forteller Øystein Aurland i Solør Hus. 

Planen er at leilighetene skal legges ut for salg til våren og forsommeren, og med igangsetting til høsten. 

- Det skjer mye på Flisa

KOBBL er altså samarbeidspartner, og styreleder Leif Næss forklarer bakgrunnen for samarbeidet. 

- KOBBL er allerede et boligbyggelag med nær 90 sameier og borettslag. Vi har borettslag i våre nabokommuner som Eidskog og Nord Odal i dag, og hvorfor ikke i Åsnes? Det skjer mye på Flisa og i Åsnes! Vi ser jo at eldrebølgen kommer og det er store behov for heiser blant annet i bygg vi allerede har. Ved å bygge riktige boliger for eldre, vil de kunne klare seg selv lenger ved å ta i bruk ny teknologi og andre ting. Det har brakt oss til Åsnes da vi ser de planene som ligger for å bygge omsorgsboliger, for det å bygge i nærheten av omsorgsboliger og dra synergier i en slik sammenheng, det har vært interessant for oss, forklarer Næss. 

Otto Langmoen i Åsnes kommune tar i mot planene med «åpne armer». 

- Vi har visst om konseptet en stund, da tomta ble kjøpt for en ca 1,5 år siden. Hele området er jo regulert til boligformål og vi ønsker en fortetting av boliger på Flisa. Vi skal bygge 32 omsorgsboliger på samme område. Det er også interesse for ytterlige tomteoppkjøp på Nedre Kjølen. Jeg tror kanskje markedet for de «dyre» leilighetene på Flisa er litt mettet, men dette konseptet med rimeligere inngang for de eldre, er kjempespennende! De fleste vil bo hjemme lengst mulig, men her kan du bo i nærheten av dagaktivitetssenteret med de tjenestene og tilbud som skal være der. Vi ønsker prosjektet hjertelig velkommen, sier Langmoen. 

10 enheter i 3 etasjer  

Rimeligere boliger for eldre er ikke det eneste byggeprosjektet Solør Hus jobber med. 

- Vi har et tomteområde som ligger like ved Solør Hus, som vi har en utbyggingsavtale på. Her har vi et skisseprosjekt på 10 enheter i 3 etasjer, de er fra 80 til 100 kvadratmeter og med parkering i kjeller. Vi jobber videre med dette prosjektet parallelt med eldreboligene, men tidsmessig har vi det ikke helt klart foreløpig. Avhengig av interesse vil det bli avgjort om det blir realisert eller ikke, men dette prosjektet blir mer likt i pris med de andre prosjektene på Flisa, sier Aurland. 

Pris er jo selvsagt interessant når det er snakk om nye leiligheter sentralt på Flisa. 

- Det er for tidlig i prosessen til at vi kan si for mye om det foreløpig. Det som er utgangspunktet for eldreboligene, er at vi skal lage en borettslag-løsning som har en relativt lav inngangspris. Innskuddet skal være relativt lavt, for å slippe å ta opp et lån. Kostnadsbildet på de ordinære leilighetene på Flisa er relativt høyt, og det henger sammen med de faktiske byggekostnadene i forhold til de kravene utbygger står overfor i dag. Vi tenker derfor litt mindre enheter og en smidig inngang for de som vil bo slik. Det vil bli flere felles møteplasser i bygget og en form for parkeringsløsning. Inngangsbilletten skal bli så skånsom som mulig, dette skal være en mulighet for folk flest, lover Aurland. 

Interesserte kan allerede nå melde seg. 

- Ja, det er bare å ta kontakt og det er helt uforpliktende, sier Aurland.