Terje Bredvold var møteleder på det 10. Finnskogtinget. Tinget fikk først litt informasjon om Bakken grendehus og det var Ivan Grenberg som informerte.

Kristian Botten Pedersen er både varaordfører i Åsnes og styreleder i Finnskogen natur- og kulturpark. Han informerte litt om prosjekter Åsnes kommune er involvert i relatert til Finnskogen og deretter hva Finnskogen Natur- og kulturpark jobber med. Størst fokus er det på å videreutvikle skogfinsk kultur, havne på UNESCO verdensarvlisten og Finnskogleden. 

Kulturministeren kommer

Finn Erik Vermundsberget fra Åsnes/Hof Østre grendeutvalg fortalte om alle aktivitetene grendeutvalget arbeider med og allerede har gjennomført. 

Lise Mette Bekkengen fra Austmarka utvikling og Pål Øieren fra Lundersæterutvalget informerte om sine prosjekter.

Deretter var det Dag Raaberg som informerte om nybygget til Norsk Skogfinsk museum.

- Planene er 25 år gamle, men de siste 10 årene har vært meget konstruktive. Det kom inn hele 203 forslag til arkitektkonkurransen! Nybygget er politisk forankret i departementet, men det er ikke satt noen tidspunkt for oppstart. Kulturminister Trine Skei Grande kommer på besøk 27. april. Kjetil Skaslien skriver et eget musikkverk som skal brukes ved åpningen, sier Raaberg.  

Og selvsagt var det «motti og flæsk» som stod på menyen.