• EN STOR DAG: Midler til ny Sandstad-bru betyr mye for mange. Fra venstre Kristian Botan Pedersen,
    (Venstre), Ole Søren Skybak (Virkestransport Øst AS), Tor Andre Johnsen (FrP), Jo Petter Grimstad,(Glommen), Ivar Grøholt (Virkestransport Øst AS) og Ivar Hoff (Grue Kommune).

Sandstad-brua har vært en flaskehals i mange tiår. Brua ble bygget i 1904, og bønder og skognæringa er ofte tvunget til å kjøre store omveger for å komme fra den ene siden av Glomma til den andre. De har all grunn til å juble nå. Ny Sandstad bru er nemlig inne i Nasjonal Transportplan!

- Vi skal videreføre satsingen på fylkesveier. Fylkesveinettet er i elendig forfatning, og etterslepet er på mange milliarder kroner. Regjeringen satser på fylkesveiene, og derfor er det nå satt av 33,5 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan til dette, sier Tor André Johnsen (Frp).

300 millioner til broer

Det er nettopp her ny Sandstad-bru kommer inn i bildet. For av disse midlene er det laget et eget bruprogram. Her er det avsatt 300 millioner kroner, og blant bruene som skal rustes opp står Sandstad-brua!

- Tømmernæringa spesielt sliter med å få ut tømmeret sitt fra skogen. Flaskehalser som bruer med for lite lasteevne fører til økte transportkostnader og setter norsk tømmernæring i en dårlig konkurransesituasjon, sier Johansen.

Han mener det ikke er utenkelig at arbeidet med ny bru kan starte raskt. Men det kommer an på hvordan skognæringa selv ønsker å prioritere. Det som er klart er at det skjer i løpet av neste seksårsperiode.

- Vi bevilger pengene nå, og bransjen kommer garantert til å presse på.  Det er Statens Vegvesen som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket i Grue, og jeg regner med de kommer fort i gang nå, sier Johnsen.

Stor jubel

Jo Petter Grimstad fra Glommen var tilstede på pressekonferansen onsdag ettermiddag, og var selvsagt storfornøyd. Fornøyd er også Grue-ordfører Wenche Huser Sund.

- Det er helt fantastisk! Dette er jeg så glad for, og det er ikke viktig bare for tømmernæringa. Alle som bor på vestsida av elva og som skal til Kirkenær vil få stor glede av dette. Brua er viktig for oss, og dette er viktig for både næring og befolkningen i Grue, sier hun.

Samtidig klarer hun ikke dy seg for å sende en liten smekk i retning Nasjonal Transportplan. Det dreier seg om E16.

- Fra Bergen til Oslo er det fire hovedveier. I vår retning er det ingen. At det ikke bevilges penger til ferdigstillelse av firefelts E16 gjennom Odalen er rett og slett for dårlig. Her gir jeg gjerne en smekk til egen regjering, sier Huser Sund.